Dominantní stavbou, která svým významem přesahuje hranice regionu, je kostel sv. Petra a Pavla. Postaven byl v 17. století původně se dvěma kaplemi a samostatně stojící zvoničkou. Do současnosti se dochovala pouze jedna kaple. Kostel sám v této podobě, jak je dnes, vznikl na místě původní dřevěné stavby v letech 1710 - 1719 a svou čistotou stylu exteriéru a interiéru se řadí k vrcholům moravského baroka.

"Náš kostel je opravdu svou velikostí a významem nejzajímavější stavbou v širokém okolí. Má tři nové zvony, které slavnostně v roce 1990 vysvětil arcibiskup olomoucký Mons. František Vaňák," komentuje tištínská starostka Alena Wagnerová.

Celkově patří městys svou úpravností se spoustou zeleně k nejudržovanějším obcím regionu.

"Centrum obce je vydlážděno žulovou kostkou. Některé domy připomínají historické selské grunty. Vysazujeme i spoustu stromů a keřů," říká s hrdostí starostka.

Pošta a samoty


V jednom z bývalých historických domů funguje i pobočka České pošty.

"Poštu držíme a chceme ji udržet. Poštovní úřad historicky zajišťoval služby i pro naše připojené obce, jako byly Koválovice-Osíčany. I v současnosti jsou jejich občané zvyklí, že zde jsou k dispozici poštovní služby," vysvětluje Wagnerová a dodává: "Tlaky ze strany vedení České pošty v minulosti byly, ale snažíme se odolávat, aby u nás úřad pořád byl."

Městys nemá žádné místní části, ale má dvě odloučené samoty. "Dříve bývaly obě trvale obydleny. Charvátský mlýn, kterému se říká Charváty, ta je obydlena trvale a druhá je u Tištínského rybníka, dnes již neobydlena," informuje starostka a místní rodačka v jedné osobě.

Nejnověji upravenou čtvrtí je Zámostní ulice. "Vznikly tam nové chodníky, nové vjezdy včetně parkovacích míst a vysadili jsme tam spoustu zeleně. Jedná se o projekt z loňského roku, který je z mého pohledu zdařený a jsem na něj hrdá," uzavírá Alena Wagnerová.