Nevzhledných igelitových přístřešků se už místní bát nemusí. Kolik stánků můžeme letos čekat?

„Na náměstí bude umístěno dvacet dřevěných stánků, které jsou v majetku města a dalších jedenáct dřevěných stánků soukromých," přiblížila náměstkyně Ivana Hemerková, že radnice letos povolila i soukromé stánky, ale s podmínkou, že budou dřevěné.

Prostějované se také mohou těšit na nové vánoční ozdoby.

„Zakoupili jsme řetězy na ochoz muzea, kde se pravidelně konají žesťové koncerty a doplníme výzdobu i na Žižkově náměstí," prozradila Ivana Hemerková s tím, že v příštím roce se mohou těšit na vánoční výzdobu i na ulici Brněnská.