Údajná neplatnost smlouvy o smlouvě budoucí a nedodržení zadávacích podmínek stojí za podáním žaloby, kterou na město a investora podala společnost Prior, obchodní domy.

Ačkoli prostějovští radní vyčkávají na rozhodnutí soudu, o platnosti smlouvy mezi městem a olomouckým investorem nepochybují.

„Jestliže Prior zažaloval smlouvu uzavřenou mezi námi a Manthellanem, musíme vyčkat na rozhodnutí soudu. Stále však vycházíme z toho, že smlouva s Manthellanem je platná. Nemůže od nás nikdo čekat, že bychom nyní smluvní ujednání s investorem popřeli nebo znevážili. Pokud soud nerozhodne, že je smlouva neplatná, tak ji dodržíme," řekl primátor města Miroslav Pišťák.

Podle Prioru nebyly dodrženy zadávací podmínky

O pozemky v Komenského ulici, na kterých má vyrůst nové multifunkční centrum, se ucházel o Prior. Radní však nakonec jako vítěze soutěže určili olomouckého investora. Prior však upozorňuje na to, že nebyly dodrženy zadávací podmínky.

„Jako účastníci soutěže jsme už od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí mezi společností Manthellan a městem Prostějov upozorňovali na to, že není respektován záměr na pronájem a následně prodej nemovitostí tomu, kdo předloží nejlepší architektonicko-urbanistický investorský návrh části centra města, v němž se nachází obchodně společenské centrum," uvedl Adolf Vlk, předseda představenstva společnost Prior, obchodní domy.

Nejasný je i termín, dokdy by měla obchodní galerie v centru města vyrůst.

„Konečný termín výstavby není stanovený, odvíjí se od vydání územního rozhodnutí," sdělil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

„Nikdo nepočítal s takovým zdržením projektu, jakým je například žaloba Prioru," doplnil náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Opozice: zneplatnit smlouvu a prodat pozemky

Podle některých opozičních zastupitelů by se město mělo v soudním sporu snažit zneplatnit smlouvu a prodat pozemky, na nichž má obchodní centrum vyrůst, za cenu, kterou určí soudní znalec.

„Město by v soudním sporu mělo činit pouze takové kroky, které povedou k prodeji pozemků za cenu, jíž určí soudní znalec, a k dodržení dosud platného vyhlášeného záměru ze 4. listopadu 2008," míní zastupitel za Změnu pro Prostějov František Fröml.

Podle jeho slov je smlouva v rozporu s platným záměrem města.

„Tato smlouva nebyla předem řádně zveřejněna a deklarace, uvedené v preambuli smlouvy, nebyly tudíž záměrem města, ale záměrem vyjednávacím týmů. Protože navíc uběhlo od zveřejnění záměru prodeje více jak dva roky, je potřeba vypsat nový záměr s novými podmínkami zejména v cenové oblasti. Praxe prodeje pozemků v centru Prostějova ukázala na nesoulad mezi nabídkovou cenou a cenou tržní. Z principu řádného hospodáře by takový prodej přinesl městu majetkovou škodu značného rozsahu," uvedl František Fröml s tím, že škoda by se pohybovala v řádech desítek milionů korun.

Investor i vedení radnici si za výstavbou stojí

Podle mluvčího Manthellanu Juraje Aláče chce investor Galerii Prostějov ve městě postavit a pokračuje v přípravných pracích.

Za výstavbou multifunkčního centra stojí i radnice.

„Naše rozhodování vycházelo z toho, že se našel investor, který chce prostor zkulturnit a který je ochoten do toho investovat miliardu korun. Za to jsme tehdy byli všichni rádi, protože řadu let se takový investor nenašel," uvedl prostějovský primátor. (ham)