JUDr. František Doležel byl soudce a státní zástupce. V roce 1947 byl pověřen vyšetřováním kauzy známé jako Krčmaňská aféra. Po únoru 1948 byl perzekuován a vězněn komunistickou mocí.

Jeho nejsilnějšími stránkami byly morálka, pravda a spravedlnost. To uplatňoval ve svém soukromém životě, ale také v životě profesním.

„Tímto striktním postupem si však mnoho osob znepřátelil a v roce 1948 byl na příkaz ústředí StB zatčen a obviněn za zneužití své úřední povinnosti, protože prý vědomě stíhal osoby jen proto, že byl zaujat kvůli jejich politické příslušnosti ke KSČ. Po sedmi letech vězení, ztráty občanských práv a poloviny veškerého majetku byl propuštěn. Prošel řadou zaměstnání, než se mu podařilo opět sehnat práci v právnickém oboru. Pracoval až do své smrti v roce 1972. V roce 1989 se dočkal plné rehabilitace,“ dodal František Jura, primátor města Prostějov.