Tato performance může řidiče pobavit, jsou s ní však spojené problémy jak zákonné, tak i významové. Pomineme– li to, že podobné zlepšováky dopravních značek jsou přestupkem proti liteře zákona, je zřejmé, že anglické off je zde použito z faktického hlediska zcela nesprávně.

S tímto termínem se nejčastěji setkáváme na spínačích elektrických spotřebičů. Zde znamená všeobecně srozumitelné: vypnuto. Nalistujeme- li si anglicko-český slovník, zjistíme, že off kromě toho označuje i něco vzdáleného, zrušeného, či něco, co skončilo. Jeho protikladem je pak anglické on.
Pokud bychom se tedy striktně drželi významů obou termínů, anglické off by se mělo vyjímat na značce upozorňující na to, že Prostějov v místech, kudy řidič projíždí, končí. Začátek města by měl být správně označen PROSTĚ – ON!