Velký sál s podiem, společenskou místnost a zadní terasu se zahradou budou moci místní lidé využívat například k rodinným oslavám. V patře budovy pak bude i posilovna. První akcí, kterou obec v sokolovně uspořádá, bude sobotní hodová zábava a v září pak svadba.

„Obyvatelé obce ještě neměli možnost vidět opravený interiér budovy, tak do ní poprvé nahlédnou tuto sobotu, kdy pořádáme slavnostní otevření kulturního domu. Všechno na sebe pěkně navazuje, protože hody jsou u nás 21. srpna na svatého Bartoloměje, kterému je zasvěcen náš kostel. Od pravého poledne do šestnácté hodiny necháme budovu otevřenou, aby si ji lidé mohli v klidu prohlédnout. Připravíme také nějaké občerstvení a kulturní program. Veřer pak bude v hlavním sále hodová zábava se skupinou Trio Bene,“ nastínila starostka obce Bronislava Augustinová.

Změny k lepšímu

Kulturní dům byl před lety plně využívaný. Pořádaly se tam hasičské bály, myslivecké plesy, divadla, šibřinky a různé společenské akce. Budova však chátrala a tak v roce 2004 přišla obávaná zpráva od statika – absolutně nevyhovující stav.

„Bylo to naspadnutí. Nedaly se tam už pořádat žádné akce. Vypadalo to opravdu hrozně. Když to srovnám s tím, co je teď, tak to byla katastrofa,“ řekl nadšeně místní obyvatel Pavel Dokoupil.

Dveře kulturního domu se tak na několik let zavřely a čekalo se na opravu. Sokolovnu ale tehdy ještě vlastnila místní tělovýchovná jednota.

„S budovou se muselo začít něco dít. Neměli jsme kde pořádát akce. Všechno se dělalo v hájku, kde jsme byli závislí na počasí. Jednota však neměla na opravy peníze. Kulturní dům jsme tak převedli do majetku obce, abychom mohli zažádat o dotaci,“ vysvětlila Augustinová.

Od roku 2006 tak obec připravovala projekt na získání dotací z Evropské unie. Náklady původně zastupitelé odhadovali nižší, ale kvůli nečekaným komplikacím se v konečné fázi vyšplhaly na celkových devatenáct a půl milionu korun.

„Z regionálního operačního programu jsme získali více než čtrnáct a půl milionu korun a zbytek jsme hradili z vlastní kasy. S rekonstrukcí jsme pak začali v lednu 2009,“ upřesnila starostka.

V podlaze našli minu

Ze staré budovy nezůstalo téměř nic.

„Všechno bylo úplně zničené. Podlahy promáčené a plesnivé. Chtěli jsme například nechat zadní část, ale ta se nám při pracech zhroutila. Nakonec tak zůstaly pouze původní hlavní boční stěny sálu a čelní stěna podia. Jinak se vše dělalo znovu. Byla to velmi náročná práce, přes demolici, stavbu základů, nosných stěn až po poslední úpravy a vybavení kulturáku,“ uvedla Augustinová.

Při pracích narazili dělníci také na pár překvapení. „V podlaze před podiem jsme našli minu z druhé světové války, která byla ještě aktivní. Naštěstí však měla nějakou závadu, jinak by tu sokolovna už nestála. Další objev na nás pak čekal na zahradě, kde jsme zase našli ruční granát také z války,“ dodala.

V těchto dnech pracují radní na posledních úpravách, aby byl kulturní dům na sobotní slavnostní otevření připraven.

„Máme za sebou obrovský kus práce, ale ještě náš čekají v příštích měsících nějaké dodělávky. Chceme ještě vybavit posilovnu, která je v prvním patře. V neposeldní řadě pak máme v plánu výsadbu dřevin na zahradě, kde je teď pouze zasetá tráva,“ řekla starostka.

VERONIKA ŠTEFKOVÁ