„V těch osmičkách zpomal, ale ty překážky musíš přejet rychleji," radil vnučce dědeček.

Děti brázdily silničky slalomem, s pomocí i bez pomoci přejížděly překážky, házely diskem do koše a jelikož šlo především o dopravní výchovu, poznávaly i dopravní značky, a pak si s chutí zajezdily třeba na šlapacích kárách.

„Máme celkem dobrou účast, vstup sem je automaticky zdarma. Zatím je tu 63 lidí, ale možná ještě přijdou další závodníci než začne pršet. Aby získaly děti sladkost, projdou třemi stanovišti a v cíli se zastaví s vyplněnou kartičkou," uvedl Filip Burka z prostějovského Sportcentra.

Maminky program pro děti jedině vítaly.

„Je to tu bezvadné, jen to počasí nás štve, ráno sluníčko, pak prší, že ani nemůžeme jít odpoledne nikam na koupaliště," postěžovala si jedna z maminek.

Zatímco děti se cvičily v dopravě a prolézaly si lanovou dráhu, rodiče měli k dispozici občerstvení.