„Odtěžili jsme nánosy mezi železničním a silničním mostem, kde se kvůli špatným odtokovým poměrům usazuje půda a snižuje průtočnou kapacitu koryta. Na levém břehu, na výtoku v místě silničního mostu, došlo vlivem erozní činnosti vody k vytvoření nádrže. Sanovali jsme ji rovnaninou z těžkého záhozového kamene na výšku jednoho a půl metru,“ popsal průběh protipovodňových opatření Zbyněk Boublík, mluvčí Lesů České republiky, které jsou správcem toku.

Lesy si od úprav slibují nejen rozšíření kapacity koryta, ale i ochranu levého břehu a konstrukce železničního mostu. Komplikaci představovaly pro řemeslníky ryby mezi oběma mosty.

„Snažíme se, aby stavební činnost probíhala co nejšetrnějším způsobem. A v opevnění byla vytvořena místa, která budou sloužit rybám jako úkryty. Před začátkem prací byly v dotčeném úseku ryby sloveny a přeneseny do jiných částí toku,“ ujistil Boublík.

Správce vyjdou úpravy na více než sto tisíc korun. Lesy České republiky přitom počítají s tím, že v následujících letech provedou na Romži i další úpravy a údržbu.

„Plánujeme například protipovodňová opatření ve Stražisku,“ uzavřel Zbyněk Boublík. (mal)