„Posláním Mírového běhu je překonávat kulturní, politické a náboženské hranice mezi jednotlivými národy a lidmi i hranice v nás samých. Je příležitostí prožít to, co máme všichni na světě společné, a to touhu po přátelství, lásce a míru. Mír zde není jen slovo, ale skutečný zážitek harmonie, lásky, spokojenosti a jednoty s ostatními lidmi," vysvětlila smysl akce Abhejali Bernardová.

Mírovou pochodeň si na pár vteřin podržel i desetiletý Tomáš Hradecký.

„Bylo to super, připadal jsem si jako závodníci v televizi, kteří běhávají s olympijským ohněm," usmál se.

Mírový běh se během své cesty po Evropě zastaví ve 47 zemích. Štafeta poběží přes Českou republiku osm dnů a běžci během této doby urazí zhruba 670 kilometrů­.