Nabídky vodařů využilo devětaosmdesát lidí. Někteří z nich se dozvěděli, že voda kterou denně pijí zdaleka neodpovídá platným normám. Nevyhovující vzorky byly většinou ze soukromých studní, ale v několika případech i z veřejných vodovodů od lokálních dodavatelů v regionu.

Na exkurzi ke světovému dni vody přišly desítky návštěvníků. Ti se mimo jiné dozvěděli, že čistírna je projektována pro sto osm tisíc průměrných obyvatel.

„Protéká jí přibližně dvě stě padesát litrů za vteřinu, což je asi polovina toho, co může zvládnout,“ vysvětlila účastníkům exkurze vedoucí čistírny Hana Klukáčková.

Čistírna si vyrábí vlastní proud

Lidé si dále poslechli mnoho zajímavostí o fungování tohoto zařízení. Čistírna si například spalováním bioplynu, který vzniká při vyhnívání kalů vyrábí vlastní proud.

„Je to ale jen asi desetina odběru. Dmychadla na provzdušňování vody mají totiž velmi vysokou spotřebu,“ vysvětlila Klukáčková.

Vodu v nádržích je totiž nutné v určitých termínech nechat ustát, aby se aktivovaly bakterie, které potřebují prostředí bez kyslíku, pak se voda zase provzdušní a ke slovu se dostanou jiné druhy mikroorganismů.

„Společně se tak tito drobní tvorečkové vypořádají téměř s jakýmkoli znečištěním,“ přiblížila pracovní postup Hana Klukáčková.