Na znovuoživení fresek, které jsou na Střední Moravě unikátem, pracovala několik let restaurátorka Marie Trizuljaková se svou kolegyní Marií Dočekalovou. Díky nim tak mohou lidé znovu obdivovat pás obrazů s výjevy klanění Tří králů, smrti a korunování Panny Marie, boje svatého Jiří s drakem a zpodobnění Panny Marie jako Ochranitelky křesťanů.

„Stojící Panna Maria se široce rozepjatým náručím ukrývá pod svým pláštěm množství lidských postav. Jde o motiv, který se v církevním umění objevuje již od románského období,“ vysvětlila restaurátorka Trizuljaková.

Vyhořelá márnice

Mostkovické malby však pochází až z přelomu čtrnáctého a patnáctého století. Odborníci jejich stáří mohou odhadovat pouze z maleb samotných.

„Z této doby nemáme bohužel žádné písemné zprávy. V polovině osmnáctého století totiž Mostkovice postihl katastrofální požár. Tehdejší farář odnesl farní archiv do hřbitovní márnice, aby jej ochránil před ohněm. Ironií osudu však právě ta vyhořela a fara vyvázla bez poškození. Přišli jsme tak o všechny staré dokumenty, i starou farní kroniku,“ vysvětlil zastupitel Mostkovic a znalec místní historie Ludvík Benýšek.

V gotických kostelech bývaly na jižní stěně výjevy ze života Panny Marie, které můžeme vidět v Mostkovicích i dnes, na severní pak obrazy ze života Ježíše Krista. Ty však byly zřejmě zničené v barokním období, kdy na této straně kostela vznikla nová loď a gotické zdivo stavitelé vybourali. Při sondážích po nich nenašli památkáři už ani stopu. Restaurátoři tedy pracovali pouze na jižní straně.

„Restaurátorské práce jsou v současné době ukončené, zbývá pouze doplnit osekanou omítku ve spodní části zdí vápenným štukem. Dále bude potřeba zvážit, do jaké míry provádět retuše a zda udělat rekonstrukci nebo pouze zatónování nové omítky,“ prohlásila restaurátorka Marie Trizuljaková.

Duchovní odkaz předků

Místní farář Pavel Caha spatřuje v obrazech především duchovní odkaz předků. „Díváme-li se pozorně na obrazy na stěnách, můžeme se před nimi modlit. Jsme totiž pozváni nejen obdivovat krásu umění, ale také rozjímat nad tajemstvími naší víry a našeho vlastního života. A o to vlastně jde na prvním místě,“ myslí si kněz.

Vzácné malby, opravené nákladem téměř půl druhého milionu korun, budou moci turisté vidět při významných dnech, kdy bude kostel v obci otevřen. „Bohužel jej nemůžeme nechat otevřený stále. To by vyžadovalo zaměstnání kustoda a na toho nemáme. Bez dozoru kostel také zůstat nemůže, v poslední době se množí případy krádeží, zloději už byli i v sakristii. Kdo bude chtít, může do kostela přijít před mší nebo po ní,“ řekl Ludvík Benýšek. Mše se v mostkovickém kostele konají každou neděli v devět hodin dopoledne a ve čtvrtek v šest večer.