Zlatohorské podzemí, které ukrývá více než sto kilometrů chodeb, komínů, štol a jam různého stáří a plošných rozsahů, je výsledkem sedmisetleté hornické činnosti na tomto území. Speleolog Petr Hruban prolezl desítky kilometrů chodeb, aby podal neskutečnou výpověď o zdejší hornické historii. Výsledkem jeho přes tři roky dlouhého pátrání je fotokniha s názvem Zlatohorské podzemí.

„Jako jeskyňář se čas od času podívám do podzemí. Zajímám se i o historická podzemí a důlní díla. Zlatohorské podzemí nabízí spoustu míst, kde je běžnému návštěvníkovi vstup zakázán,“ vysvětlil jeskyňář.

Publikace je rozdělená do několika částí, které se věnují konkrétním nalezištím. „O obrazovou přílohu jsem se staral sám. S texty mi pomáhali kolegové a o pomoc jsem požádal i odborníky, kteří jsou spjatí s hornickou činností v regionu,“ vysvětlil Hruban.

Jedná se o nejobsáhlejší dílo, které mapuje zdejší podzemí. „Zatím nevyšla žádná publikace, která by podávala takový přehled o důlních místech. Není štoly, do které bych se nepodíval. Kniha nabízí i místa, která už teď není možná navštívit, protože jsou zasypaná nebo zabetonovaná,“ říká jeskyňář.

Z bádání důlního podzemí si jeskyňář odnesl tisíce fotek, z nichž 173 nabízí čtenářům ve své knize.

„Všechny fotky samozřejmě nebylo možné dát do jedné publikace. Nakonec jsem vybral sto padesát fotek, která zobrazují dávno i nedávno zaniklá důlní díla, a přidal jsem k tomu tipy na výlety v okolí Zlatých hor,“ upřesnil Petr Hruban.

Kniha, která vyšla v nákladu 1600 kusů, je určená nejen pro turisty, ale i pro obyvatele Zlatých hor.

„Kniha by mohla zajímat především lidi z hor a okolí, protože dříve alespoň polovina zdejších domácností pracovala v hornictví. Ale věřím, že své si v ní najdou i turisté, kteří do tohoto kraje zavítají,“ řekl Hruban.

Publikaci je k dostání i v Prostějově. „Knihu zde nabízí dvě knihkupectví, a to Knihy Dona a Knihkupectví Marty Sovíčkové u radnice,“ upřesnil Hruban.

Vydavatelé ovšem mysleli i na zahraniční čtenáře, kteří si mohou Zlatohorské podzemí přečíst v anglické, německé a polské verzi.

HANA MASAŘÍKOVÁ