Firma pochybila v období od roku 2015 do března 2017. Společnost uvedla na trh významné množství, řádově desítky tun, papírových i plastových obalů, pro které neplnila povinnost zajistit využití odpadů z obalů v rozsahu stanoveném zákonem.

"Přihlédli jsme také k tomu, že se společnost MAKOVEC a.s. dopouštěla protiprávního jednání dlouhodobě, řádově roky,“ uvedl na oficiálním webu ČIŽP Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Společnost Makovec, která je jedním z největších zaměstnavatelů v regionu a v jejím portfoliu je kompletní výroba masa, uzenin a tepelně opracovaných i neopracovaných masných výrobků, se proti původní pokutě odvolala, ale Ministerstvo životního prostředí odvolání zamítlo a rozhodnutí ČIŽP potvrdilo.

"Pokuta se týkala evidence obalů, které firma použila od roku 2015. Více než rok je situace v souladu s platnou legislativou," vyjádřil se k problému Jiří Vrba, výrobně technický ředitel MAKOVEC a.s..

Znevýhodnění konkurence

Více než půlmilionovou pokutu zdůvodňuje ČIŽP znevýhodněním konkurence.

„Toto bylo základní hledisko při stanovení výše pokuty. Odvodili jsme ji na základě nákladů, které musí vynaložit subjekt, který se zabývá prodejem baleného zboží a plní povinnosti při nakládání s odpady z obalů v souladu se zákonem o obalech,“ vysvětlil Pallós.

Další přitěžující okolností pro ryze českou rodinnou firmu, která provozuje na území bývalého Československa více než stovku prodejen, bylo nezapsání se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů.

„Vzali jsme v úvahu také to, že nesplnění zákonné povinnosti pro ohlášení údajů je v rozporu se žádoucím pořádkem ve státní správě, protože údaje z evidence o obalech uvedených na trh jsou důležitým podkladem pro Ministerstvo životního prostředí, které zpracovává a vede souhrnnou evidenci,“ doplnil Radek Pallós.