„S potěšením mohu konstatovat, že jsme našli vzájemnou shodu, rada města tento materiál projednala a předloží návrh ke schválení na zářijovou schůzi zastupitelstva. Dohodli jsme se na podmínkách, které jsou přijatelné pro obě strany," uvedl Pospíšil, který má na starosti majetek města.

Společnost GALVA dle náměstkových slov v jednáních deklarovala, že je připravena zavázat se k realizaci výstavby kanceláří společnosti, dílny a zázemí zaměstnanců na předmětném pozemku v průmyslové zóně. Nová koncepce budov byla dle vyjádření vedení společnosti projednána s architektem. Pokud bude možné navázat na již vydané územní rozhodnutí, mělo by prý vydání stavebního povolení zabrat minimum času.

Musí být splněn termín výstavby

„Zároveň podnikatelský subjekt požádal město o prominutí smluvní pokuty za prodlení smluvního závazku výstavby areálu. Tento požadavek jsme ochotni řešit v okamžiku, kdy firma splní termín výstavby," řekl Pospíšil s tím, že je stanoven na 30 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, nejpozději však do 30. června 2016.

Problém mezi firmou a městem vznikl, když GALVA chtěla pozemky pro výstavbu podniku převést na fyzické osoby – vedení společnosti.

„Nejsme realitní kancelář ani developeři, ani spekulanti, máme zájem v lokalitě dál stavět, částečné stavební práce byly provedeny. Takže přicházíme se seriózním záměrem, byli bychom rádi, kdyby statutární město Prostějov svojí nabídky předkupního práva za tu cenu dneska nevyužilo," argumentoval loni v červenci před zastupiteli právní zástupce společnosti GALVA Zdeněk Joukl.

Náměstek Pospíšil ho tehdy požádal, aby vysvětlil ekonomické důvody, které vedou k záměru převodu pozemku na fyzické osoby.

„Část věcí je předmětem obchodního tajemství, asi takto, máte předjednané určité financování, které máte na určitou dobu, to bylo na společnost GALVA a vzhledem k tomu, že nebylo vydáno stavební povolení, nebyla vydána částečně přípojka na E.ON, která je další podmínkou, tak prostě financování propadlo, ekonomická situace se změnila a dneska společnost GALVA na tuto část úvěr nedostane, respektive snáze ho dostanou fyzické osoby," vysvětloval Joukl.

Zastupitelé převod odmítli.