Jedním z důvodů tohoto kroku ve farnostech je podle mluvčího Arcibiskupství olomouckého Jiřího Gračky i to, že jsou v červnu vysvěcováni kněží noví a ty je třeba začlenit do nových působišť. Letos jich přibylo pět.

Filip Hochman se narodil v roce 1992 v Kyjově a nastoupil jako kaplan do Rajnochovic. Petr Janíček spatřil světlo světa v roce 1994 ve Šternberku a je kaplanem v Přerově. Dominik Kovář se narodil v roce 1995 ve Vsetíně a svůj první kaplanský rok prožije v Holešově. Staroměšťan Michal Staufčík je ročník narození 1994 a zůstává jako kaplan v místě, kde dosud působil jako jáhen, tedy ve Valašských Kloboukách. Letos třicetiletý rodák z Vyškova Václav Škvařil nastoupil svoji kaplanskou službu ve Strání.

Primiční mše Michala Staufčíka na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě
Primiční mše pod širým nebem zaplnila náměstí ve Starém Městě. Podívejte se

O další změny se k prvnímu červenci postaraly následující přesuny. Dosavadní farář v Bzenci a dojíždějící správce farnosti Domanín P. Martin Sekanina na svých pozicích skončil a stal se prefektem Arcibiskupského kněžského semináře Olomouc.

Bzenec a Domanín má nově na starosti P. Martin Rumíšek, dosavadní kaplan v Kyjově a dojíždějící kaplan v Bohuslavicích u Kyjova.

Uvolněn z funkce ředitele Arcidiecézního centra života mládeže „Přístav“ Rajnochovice byl P. Jiří Pospíšil. Na jeho místo nastoupil duchovní správce farnosti Rajnochovice Jiří Šůstek.

Z funkce místoděkana v Uherském Hradišti byl uvolněn P. Karel Šenk a místoděkanem se tam místo něj stal současný farář ve Starém Městě Miroslav Suchomel.

Dosavadní duchovní správce farnosti Švábenice a zároveň i dojíždějící administrátor farností Hoštice na Hané a Moravské Prusy P. Krzysztof Florian Jonczyk, byl uvolněn z těchto funkcí a odchází do rodné diecéze Katowice v Polsku. Na jeho místo nastoupil dosavadní kaplan ve Vyškově, i dojíždějící kaplan v Rychtářově, Topolanech a Vyškově-Dědicích P. Karel Janíček. Jako farář Šumic a dojíždějící administrátor Rudic skončil Jan Lisovski, jemuž s počátkem prázdnil začal tzv. sabatický rok.

„Je to období, které kněz věnuje svému osobnímu duchovnímu rozvoji, nemá v tom období přidělenou duchovní službu a je to u každého jiné, jak to období využije. Někdo cestuje, jiný studuje,“ vysvětlil Jiří Gračka.

Kněz z Jalubí pro Jankovice, Traplice a Sušice Pawel Biliński.
Slouží Bohu, pomáhá druhým, vytváří pohodu, dává lidem naději a radost

Namísto Lisovskeho do Šumic a Rudic nastoupil P. Milan Ryšánek, dosavadní farář v Konici a dojíždějící administrátor ve farnostech Jesenec a Skřípov. Tam pro změnu nastupuje P. František Urban, který doposud působil jako farář v Tovačově a dojíždějící administrátor v Lobodicích, kde jej vystřídá P. Jan Surovczyk.

P. Radek Sedlák opouští pozici faráře v Troubkách a dojíždějícího administrátora in spiritualibus Prosenice a nastupuje jako farář do Vacenovic.

Do Prosenic přešel z Přerova P. Josef Rosenberg, zatímco dosavadní vacenovický farář P. Jiří Doležel, se stal farářem v Bojkovicích a dojíždějícím administrátorem v Nezdenicích. To P. Svatopluk Pavlica, farář z Uherského Brodu, byl uvolněn z funkce dojíždějícího administrátora Bojkovic a Nezdenic.

Z kaplana Rajnochovic se stal duchovním správcem Rajnochovic P. Jiří Šůstek, jenž v pozici vystřídal P. Jiřího Pospíšila, který se stal farářem Strání a dojíždějícím administrátorem v Březové u Uherského Brodu.

Strání opustil P. Stanislav Matyáš, který zamířil jako farář do Huštěnovic a dojíždějící administrátor Babic u Uherského Hradiště. Dojíždějícím správcem farnosti Huštěnovice už není farář Starého Města P. Miroslav Suchomel stejně jako P. Tomáš Káňa – farář ve Spytihněvi, byl uvolněn z pozice dojíždějícího administrátora Babic u Uherského Hradiště.

P. Pavel Vágner – farář z Březové u Uherského Hradiště se stal farářem v Kvasicích a dojíždějícím administrátorem Těšnovic a Zlámanky, odkud odchází P. Marek Franciszek Jarosz, aby absolvoval sabatický rok.

P. Josef Lambor zůstává farářem v Kroměříži – sv. Mořice a dojíždějícím administrátorem Hradiska u Kroměříže. Uvolněn byl z pozic dojíždějícího administrátora Kvasic, Těšnovic a Zlámanky.

P. Michal Pořízek zůstává farářem ve Vyškově i dojíždějícím administrátorem Rychtářova a Vyškova-Dědic, uvolněn byl z pozice dojíždějícího administrátora Topolan. Tím se stal P. Josef Beníček – farář Pustiměře a dojíždějící administrátor Drysic.

P. Zdeněk Fučík, kněz brněnské diecéze a farář Protivanova je od 1. červnce navíc dojíždějící výpomocný duchovní v Drahanech. Z administrátora Jevíčka se stává jeho farářem, dojíždějící duchovní správce Chornic a Křenova P. Josef Slezák.

Petr Hyánek z Břestu
Na celibát se dá nahlížet z více úhlů, říká student teologie

Dosavadní kaplan ve Valašských Kloboukách P. Jan Berka byl jmenován kaplanem v Šumperku a dojíždějícím kaplanem v Dolní Studénce a Rapotíně. Holešovský kaplan a zároveň i dojíždějící kaplan v Rymici a Třeběticích P. Jan Faltýnek se stal kaplanem v Kyjově a dojíždějícím kaplanem v Bohuslavicích u Kyjova.

Dosavadní kaplan v Šumperku a dojíždějící kaplan Dolní Studénky a v Rapotíně P. Jiří Luňák se stal kaplanem sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Z kaplana v Olomouci-Hejčíně P. Josefa Radima Jančáře se stal výpomocný duchovní farnosti Olomouc-Hejčín.

Do arcidiecéze dle dispozic řádu znovu přichází P. Jozef Melichar Markusek a byl jmenován kaplanem pro Olomouc-Hejčín i dojíždějícím kaplanem pro farnosti Horka nad Moravou a Křelov.

Dle dispozic řádu byl uvolněn z pozice výpomocný duchovní Strážnice – sv. Martin P. Łukasz Karpiňski. P. Jindřich Peřina zůstává pouze kaplanem v Uherském Brodě, protože byl uvolněn z funkce dojíždějícího kaplana Bojkovic a Nezdenic.

„Během roku dělá arcibiskupství spoustu dílčích změn tam kde je nutné tu situaci řešit například kvůli úmrtí kněze nebo jeho vážnému onemocnění. Systematické personální změny ale probíhají vždy na přelomu června a července,“ dodal Jiří Gračka.

Pouť na Blatnickou horu ke kapli sv. Antonína Paduánského, 13. června 2021.
Pouť místo supermarketu. Tisíce lidí se vydaly ke Svatému Antonínku