O zřízení vysoké školy v podobě detašovaného pracoviště či fakulty odpovídající velikosti města usilují zastupitelé Prostějova několik let. Nabídnout mohou i prostory, jedno křídlo budovy bývalé základní školy na Husově náměstí. Stav právě probíhajících přijímacích řízení na stavební fakultu ale není vůči Prostějovu zrovna příznivý.

„Ke studiu v Prostějově jsme dostali 91 přihlášek. Výsledky zatím nevypadají nijak nadějně. První ročník v Prostějově nejspíš neotevřeme,“ uvedl proděkan pro studijní záležitosti stavební fakulty VUT Brno Miroslav Bajer s tím, že se škola záměru zřízení fakulty v Prostějově nevzdává, jen jej odsune o jeden rok.

Při přijímání studentů na vysoké školy všeobecně platí takzvané třetinové pravidlo. Jedna třetina se k testům a pohovorům vůbec nedostaví, druhá v nich neuspěje a teprve třetí tvoří úspěšní budoucí studenti.

Pro naplnění prvního ročníku stavební fakulty je podle ekonomických ukazatelů potřeba 50 až 60 studentů. Podle dosavadních výsledků přijímacích zkoušek se počet přijatých zájemců o studium v Prostějově pohybuje okolo čtyřicítky.

„Přijatých studentů je málo, nicméně stavební fakulta má stále zájem o otevření prvního ročníku v našem městě. Dohodli jsme se s jejími zástupci, že projekt o rok posuneme,“ potvrdil pro studenty z regionu nepříznivou zprávu místostarosta Vlastimil Uchytil.