Během něj lidé ze samospráv obcí i soukromí podnikatelé získali povědomí o možnostech, jakým způsobem lze čerpat peníze z fondů Evropské unie.

„Program rozvoje venkova nabízí v programovém období let 2007 až 2013 obcím 3,6 miliard Euro. Jeho výhodou oproti jiným programům je to, že je už schválen,“ uvedl poslanec Evropského parlamentu Jan Březina s tím, že obce a podnikatelské subjekty mohou o peníze z unijních fondů začít žádat od 22. října tohoto roku.

Velké šance uspět v boji o eura mají hlavně obce do pěti set obyvatel. Ročně by si mohli mezi sebe rozdělit okolo 90 milionů. V Olomouckém kraji je takových obcí přes sto. Finanční injekce z unie by jim výrazně mohla pomoci zlepšit kvalitu života.

„Zastupitelé malých obcí mnohdy nemají dostatečné kontakty ani schopnosti projekty podávat. Když se to naučí, mohou pro svou vesnici ročně získat z evropských peněz až dva miliony korun,“ upozornil na možnosti Jan Březina.

Informace o programech a způsobu vyplnění žádosti získají lidé u Státního zemědělského intervenčního fondu v Olomouci, který je společným centrem pro Olomoucký a Zlínský kraj.

„Olomoucký kraj připravuje informace o chystaném Programu rozvoje venkova pro rok 2008. Chceme pomáhat malým obcím, aby byly schopné peníze z evropských fondů čerpat,“ podotkla náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Jitka Chalánková s tím, že kraj zvažuje také pomoc žadatelům přímo při zpracovávání projektové dokumentace.