Na internetových stránkách www.eon.cz si můžou sami zákazníci provést takzvaný samoodečet elektroměru, kam napíší stav hodin k 31. prosinci. „Určitě to udělám, přece nebudu platit elektřinu dráž,“ odpověděla na dotaz Deníku paní Eva z Prostějova.

„Zákazník, který neprovede tento odečet, se nemusí obávat, že mu špatně vypočítáme spotřebu elektrické energie,“ informoval mluvčí EONu Vladimír Vácha.

V případě, že se dělá odečet 30. dubna, bude mít zákazník ve vyúčtování dvě položky. Jedna bude od 1. května do 31. prosince za ceny z minulého roku a druhá od 1. ledna do 30. dubna za nové ceny.

„Do jednatřicátého prosince se udělá kvalifikovaný odhad podle tabulek daných zákonem a podle historie odběrného místa,“ vysvětlil mluvčí Vácha.

Podle něj placení elektřiny takto fungovalo i v předchozích letech a zákazníci si to na fakturách můžou dohledat. „Samoodečet převážně doporučujeme tomu, kdo se přestěhoval, změnil tarif nebo sazbu elektřiny nebo razantně zvýšil spotřebu elektřiny,“ vysvětlil mluvčí Vácha. Dodal také, že samoodečet není žádnou novinkou a funguje již několik let.

Stavy elektroměrů kontrolují zaměstnanci distributora průběžně celý rok. „Pokud není elektroměr přístupný, například v rekreačních objektech, snažíme se zkontaktovat odběratele, aby provedl samoodečet,“ doplnil mluvčí.

Když to zákazník neudělá, vypočítá se odběr elektřiny podle historie odběrného místa podle zákonem stanovených tabulek. „Zákazníkovi, který nenahlásí stav elektroměru, nehrozí žádné postihy,“ uzavřel mluvčí Vácha.