„Jde o ojediněle zachované mokřadní louky, které jsou domovem velkého množství vzácných rostlin a drobných živočichů.

Na střední Moravě již obdobnou lokalitu nikde jinde nenajdeme,“ vysvětlil Jan Moravec, koordinátor kampaně ČSOP Místo pro přírodu.

Zachraňují vstavače i kuklíky

Na loukách rostou růžově kvetoucí orchideje vstavače májové, žluté upolíny a petrklíče nebo červenofialové kuklíky potoční.

Na podzim pak fialové ocúny.

„Bělá je však unikátní několika druhy velmi vzácných ostřic,“ doplnil Moravec.

Nebezpečí pro louky v sobě skrývá hotel Upolín

Ochránci přírody zvolili vykoupení luk kvůli dvojímu riziku. Hotel Upolín

Jednak kvůli nedalekému opuštěnému hotelu Úpolín a také kvůli nedostatečné údržbě pozemků ze strany stávajících majitelů.

„Při výstavbě rekreačního střediska bylo několik podobných cenných luk zničeno.

Případné obnovení jeho činnosti bude určitě spojeno s dalším tlakem na jeho okolí jako je budování hřišť nebo parkovišť,“ vysvětlil Moravec.

Nezájem současných majitelů o údržbu je druhým problémem.

Trávu jenutnopravidelně kosit

„Pokud není louka pravidelně kosená, postupně na ní převládnou vysoké trávy a bodláky nebo začne zarůstat kopřivami a křovinami,“ vypočítal Moravec.

Kvůli tomu pak vymizí vzácné rostliny i živočichové. Členové ČSOP tak louky pravidelně ručně kosí.

Jak si stojí spolky systémově?

O vykupování pozemků na chráněných lokalitách se stará Národní pozemkový spolek.

„Ten udílí akreditace pozemkovým spolkům, zakládaným po celém území České republiky. Smlouvy, které akreditované pozemkové spolky uzavírají s vlastníky, jsou pak třístranné. Třetí stranou je vedle vlastníka a kupujícího nebo nájemce právě Národní pozemkový spolek. V případě zániku některého z místních spolků přechází výkon práv a povinností na Národní pozemkový spolek. To je zárukou, že myšlenka pozemkových spolků nebude zneužita,“ vysvětlil Vlastimil Rybka, předseda sdružení pro ochranu přírody střední Moravy Sagittaria.

Toto sdružení působí i na Prostějovsku.

„Na území prostějovského okresu zatím nemáme ve vlastnictví žádný pozemek, ale máme pronajaty plochy v několika chráněných územích či přírodovědecky zajímavých lokalitách u Plumlova, Skřípova, Vranovic i jinde,“ uvedl odborný pracovník sdružení Michal Krátký.

PETR SYROVÁTKA

PAVEL MOŠ