„Do listopadu se nejvíce žádostí týkalo dotací na solární systémy na teplou vodu,“ informovala tisková mluvčí SFŽP Lenka Brandtová.

Kromě slunečních kolektorů pro ohřev teplé vody můžou lidé podat žádosti na kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární panely na přitápění a teplou vodu.

Do poloviny listopadu tak schválil fond 1168 žádostí v celé republice na celkovou sumu necelých 56 milionů korun. V Olomouckém kraji přijal fond do 30. listopadu sto šedesát pět žádostí, přičemž více jak polovinu tvořily solární systémy na ohřev teplé vody. Kolem tří čtvrtin žádostí se dočká finanční podpory.

Investiční příspěvek, který fond poskytuje, může dosáhnout maximálně padesáti procent nákladů do maximální výše padesáti tisíc korun u kotlů na biomasu a slunečních kolektorů na ohřev teplé vody. Tepelná čerpadla určená k vytápění rodinných domů a sluneční panely na přitápění a ohřev teplé vody dotuje fond maximálně šedesáti tisíci.

Součástí žádosti musí být odborný posudek, který zhodnotí jak samotnou instalaci ekologického vytápění, průběh instalace i tepelné ztráty budovy. Ve smlouvě je i závazek na používání tepelného zdroje po dobu minimálně pěti let. Další podmínkou pro kladné schválení státní podpory je i potvrzení obecního úřadu, že lokalita není zasíťovaná rozvodem plynu a neuvažuje se o napojení objektu na centrální zdroj tepla.

„Cílem je, aby co nejvíce ze čtyř set padesáti tisíc domácností, které dnes vytápějí uhlím, mohlo přejít na modernější a ekologičtější způsob vytápění,“ vysvětlil letos na jaře smysl dotací ministr životního prostředí Martin Bursík. Podpůrný program bude pokračovat i v roce 2009. „V současné době připravujeme úpravu pravidel tak, aby byla nabídka dotací přístupná širšímu okruhu občanů,“ upřesnila tisková mluvčí SFŽP Lenka Brandtová.