Vyhnanství trvalo pouze rok. "Vůbec jsme nevěřili, že za rok budeme v novém. Jsme z té rychlosti, i z toho jak to vypadá nadšení," neskrývala spokojenost Eva Zatloukalová, předsedkyně Českého svazu ochránců přírody v Prostějově, která pokračovala: "Byli jsme v azylu hned naproti ve staré škole. Měli jsme tam k dispozici velké prostory a přežili jsme úplně bez problémů."

Budova má ekologický rozměr. "Je zde takzvaná zelená střecha se zavodňovacím systémem, učebny, zahradní nádvoří, kde mohou probíhat venkovní aktivity. Nezapomínáme ani na hospodaření s vodou. Šedé splaškové vody jdou do čističky odpadních vod a po jejich přečištění jsou zaústěny do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití těchto vod v objektu," popisuje náměstek primátora Jiří Rozehnal, s tím, že dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací jámy. "Retenční nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku a toalety," krátce vysvětlil Rozehnal.

Chystá se i zelená fasáda. "Těšíme i na zelenou fasádu až ji budeme budovat. Jsme připraveni, že v příštím roce všechna ta energetická opatření opatříme cedulkami. Aby si návštěvníci mohli přečíst, co je například šedá voda," doplňuje Zatloukalová.

Útočiště pro všechny generace. "Mám velkou radost z toho, že organizace, která se zabývá vzděláváním v oblasti ekologie má tuto budovu, která splňuje všechny požadavky modrozelené infrastruktury a nebojí se je využívat. Věřím, že budova bude sloužit dlouho všem generacím, od malých dětí až po seniory, kteří sem všichni chodí na vzdělávací programy," uzavřela náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Stavba nové budovy Ekocentra byla zahájena na přelomu let 2020 a 2021. Kolaudace se uskutečnila koncem letošního srpna. Celkové náklady přesáhly deset milionů korun.