Pumpy v Brodku u Prostějova a v Protivanově se na seznamu zveřejněném společností Acta non verba objevily na základě podkladů ČOI.

Provozovatelé obou čerpacích stanic nedostatky přiznali. Hájí se však tím, že za jejich příčiny buď nemohou nebo už podnikli opatření, aby jim v budoucnu zabránili.

Špatné složení speciálu a Čepro

„Při kontrole, která u nás probíhala v dubnu 2009, bylo množství jednoho z několika kontrolovaných prvků zastoupených ve speciálu o dva miligramy na litr nižší, než dovoluje norma,“ vysvětlil majitel čerpací stanice v Brodku u Prostějova Vladislav Hanslík.

„Benzin bereme od Čepra, což je společnost dodávající pohonné hmoty do mnoha čerpacích stanic po celé republice. My sami do jeho složení zasahovat nemůžeme, protože je při přepravě i stáčení zaplombovaný,“ poznamenal Hanslík.

„Původ a kvalita každé dodávky jsou deklarovány atestem, který by měl být na každé čerpací stanici k dispozici,“ reagovala Lenka Svobodová ze společnosti Čepro s tím, že kontrolní vzorky pohonných hmot odebírá firma přímo na benzinkách.

Majitel čerpací stanice v Brodku u Prostějova zdůrazňuje, že kontrolou ČOI prošel dříve už třikrát bez problémů.

„Výsledky další kontroly, která, jak předpokládám, neshledá žádné závady, chci zveřejnit přímo u nás na pumpě. Věřím, že to bude do konce letošního roku,“ uzavřel Vladislav Hanslík. Druhou čerpací stanici, která je na seznamu „hříšníků“, provozuje firma Vena Trade v Protivanově.

Benzin se dostal do nafty

„Při přepravě nebo stáčení se nám stalo, že se určité množství benzinu dostalo do nafty, což u ní ovlivnilo bod vzplanutí. Kvůli tomu nafta neprošla testem,“ sdělil ředitel společnosti Jan Veselský.

„Je běžné, že se kvůli ekonomickým důvodům v jedné cisterně v oddělených boxech převáží jak nafta tak benzin. Dělá se to hlavně u menších stanic, aby se neprodražovaly náklady na dopravu. Při stáčení může dojít ke smíchání obou látek, což ovlivní jejich vlastnosti,“ objasnil Veselský. Ujistil přitom, že naftu i benzin budou teď vozit v různých kamionech.

Záměna stojanů?

Podle expertů dochází k promíchání nafty a benzinu jen výjimečně, ale občas k němu dojít může.

„Při přepravě nic podobného možné není, protože obě látky jsou v oddělených komorách. Může se to stát, pokud řidič benzin stočí do špatného stojanu. Nejčastěji kvůli tomu, že zbytky benzinu nebo nafty zůstanou v cisterně, do které se načerpá jiná látka,“ nechal se slyšet Jiří Zíka, technický pracovník společnosti JS Petrol zajišťující přepravu pohonných hmot.

Sám majitel benzinky v Protivanově je pro to, aby se výsledky šetření ČOI zveřejňovaly.

„Důležité ovšem je, aby byly uvedeny i důvody, proč jednotlivé čerpací stanice nevyhověly. U některých se může jednat o milionové daňové úniky, u jiných třeba o administrativní pochybení. Tyto prohřešky však nejsou z hlediska závažnosti srovnatelné,“ zdůraznil Jan Veselský.