„K tomuto kroku jsme přistoupili poté, co jsme se marně pokoušeli usednout s představiteli města Prostějova k jednacímu stolu a snažili se celou věc uzavřít mimosoudně,“ sdělila starostka Držovic Blanka Kolečkářová (nez.). Stanoviska expertů podle ní došla k závěru, že do původního vyrovnání nebyl zahrnut některý majetek vůbec, některý byl spočítán pro Držovice nevýhodně a u dalšího byla použita nesprávná metodika.

„Město Prostějov jednání odmítlo a požadavky obce smetlo ze stolu. Neměli jsme proto jinou možnost, než se obrátit na soud,“ poznamenala Kolečkářová. Prostějovská radnice zatím žádné oficiální vyrozumění o žalobě neobdržela. „Není nám znám obsah údajné žaloby na město, proto se k tomu nemůžeme blíže vyjádřit a ani dopředu předjímat vývoj situace,“ sdělila mluvčí prostějovského městského úřadu Jana Gáborová. Jak Gáborová podotkla, o oddělení části Držovice od města Prostějova rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje.

Kraj na základě posouzení všech skutečností dospěl k závěru, že byly splněny podmínky stanovené zákonem pro vydání rozhodnutí, kterým bylo možné schválit oddělení Držovic od Prostějova. Zákon o obcích řeší podle právní zástupkyně Držovic Jany Hamplové majetkové vypořádání obcí velmi nedostatečně. „To láká mateřské město k tomu, aby vyrovnání nově vzniklé obci v podstatě nadiktovalo, a to bez možnosti obrany,“ uvedla advokátkaDržovic Jana Hamplová.

Rozhodne soud

Vyrovnání majetku nyní přezkoumá na základě kvalitního znaleckého posudku nezávislý soud. „Uvědomujeme si náročnost soudního sporu, nicméně druhou možností je pouze rezignace a promlčení lhůt. To obec nechce připustit,“ dodala Hamplová.
Připomněla, že navzdory podané žalobě je obec Držovice stále ještě připravena se s prostějovskou radnicí dohodnout.
Město: Věc je pro nás uzavřená

Prostějovský místostarosta Vlastimil Uchytil (ODS) však považuje celou věc za uzavřenou. „Dělení majetku schválil krajský úřad, a to je pro nás závazné. Řídili jsme se všemi pokyny a metodikami, takže v tomto případě není co řešit,“ uvedl Uchytil.

„Je zajímavé, že Držovice ještě nedávno požadovaly po městu vyrovnání ve výši třiadvaceti milionů korun a nyní chtějí už jen deset milionů,“ poznamenal místostarosta Uchytil.

Výsledek nechce nikdo odhadovat

Výsledek sporu si představitelé obce Držovice ani jejich právní zástupce netroufne odhadnout. „Nemůžeme však připustit, aby nám jednou naše děti vyčítaly, že jsme se nesnažili o spravedlivé rozdělení majetku. Hájíme v tuto chvíli zájmy všech občanů Držovic,“ dodala na vysvětlenou starostka Kolečkářová.