„Dle mého názoru lze očekávat, že dražbou, tedy alespoň v prvním kole, nemusí být nalezen žádný zájemce. Dražba ani neumožňuje flexibilitu procesu, termín a cena jsou striktně dány. A v případě neúspěšné dražby by majetková podstata dlužníka byla zatížena nemalými náklady," vyjmenovala v dokumentech insolventního rejstříku Horská.

Upozornila, že naproti tomu lze výběrové řízení uspořádat vícekolově.

„Umožňuje oslovit více možných zájemců, kteří se mají možnost s produktem více seznámit a nejsou přitom limitováni pevnou cenou dražební vyhlášky," přiblížila.

Dodala, že z hlediska nákladů je organizátor výběrového řízení odměněn pouze v případě úspěšného uzavření kupní smlouvy s nejvyšší nabídkou na trhu. „Odměna je stanovena procentem kupní ceny a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací prodeje," připomněla správkyně Miroslava Horská.

Soud již vyslovil souhlas s prodejem hlavního areálu OP ve Vrahovicích mimo dražbu. Termín zahájení výběrového řízení na prodej sídla Oděvního podniku, které má zorganizovat pražská společnost Knight Frank, dosud zveřejněn nebyl.

„Prodej hlavního areálu se připravuje. Převážná většina jiných námi nabízených nemovitostí Oděvního podniku už má své nové majitele," uvedl v pátek dopoledne Václav Kolář z firmy Knight Frank.