Změna čeká na děti starší deseti let, které chodí do drahanské školy. Je jich málo, proto žáci druhého stupně budou muset od září příštího školního roku dojíždět do Plumlova.

Obec Drahany provozuje v místě základní školu pouze pro první stupeň, tedy první až pátou třídu. Chod druhého stupně zajišťovalo město Plumlov zřízením odloučeného pracoviště Základní školy Plumlov.

„Už dva roky je v Drahanech žáků pro druhý stupeň málo, je pod stav. Aby byla škola provozuschopná, bylo by potřeba šestačtyřicet žáků. Na příští školní rok ale máme přihlášených jen třiatřicet žáků. Z ekonomických důvodů by se provoz školy nevyplatil,“ zdůvodnil nepopulární opatření starosta Plumlova Adolf Sušeň.

Do Drahan dojíždí děti z okolních obcí, Otinovse, Nivy a Bousína. Všechny budou mít od září cestu o něco delší, některé možná budou muset jezdit i o půl hodiny dřív, protože by se nevešly do autobusu.

V Drahanech začíná vyučování už mnoho let pět minut před půl osmou. Školáci jezdí spoji, kterými se dopravují do práce dospělí a v Drahanech jsou tudíž už v sedm hodin. „Mám z toho špatný pocit, ale nic neovlivním,“ poznamenal ke zrušení druhého stupně v Drahanech vedoucí učitel odloučeného pracoviště Pavel Bednář.

„Učit budu tak, aby děti změny dopředu nepocítily a školní rok dokončily v pořádku,“ dodal Bednář, který se s kolegy věnoval dopravní výchově školáků a jejich svěřenci se pravidelně umisťovali na předních příčkách okresních, krajských i celostátních kol.

„Budeme muset uvažovat o tom, jak využít budovu školy. Je v ní tělocvična a jídelna a provozní náklady zůstanou stejné. Jsem z toho rozpačitý, druhý stupeň to je kus života obce,“ vyjádřil se k problému starosta Drahan.

Vrásky na tvářích přibudou nejen rodičům dětí, které budou muset za vzděláním jezdit až do Plumlova, ale také šesti učitelům spadajícím pod plumlovskou základní školu. Všichni v pedagogické činnosti v Plumlově pokračovat nebudou.

„Nejdříve musíme od rodičů zjistit, kdo zůstane žákem plumlovské školy. Teprve potom budeme moci určit, kolik učitelů by mohlo přejít k nám,“ komentovala nastalou situaci ředitelka Základní školy v Plumlově Dagmar Zapletalová.