„Otevření nově vybudovaných expozic a uvedení muzea do zkušebního provozu proběhne v sobotu od čtrnácti hodin. Připravili jsme si soutěže a hry pro děti, představení Červená karkulka v podání Plumlovských nadšenců a vystoupení loutkového divadla Starost. Vstupné bude zdarma," pozval na akci Pavel Moš, kurátor Muzea Drahanské vrchoviny a vzdělávacího centra TGM.

„Chceme návštěvníkům přiblížit krásu Drahanské vrchoviny, která je turisty zatím poněkud opomíjená, zvláště ve srovnání s nedalekým Moravským krasem. Zároveň chceme do školy znovu přitáhnout děti, které zde budou čekat zajímavé výukové programy zaměřené zejména na život v pravěku či středověku," prohlásil Pavel Moš.

Za poučením a zábavou by do muzea měli přicházet nejen školní děti, ale i turisté.

„Jako první se chystáme otevřít expozici řemesel a kabinet věnovaný slavným rodákům.

Především Vincenci Pořízkovi, knězi, tvůrci prvního hidsko-českého slovníku a zakladateli hindologie na Karlově univerzitě. Ze sousedního Bousína pocházela například slavná operní pěvkyně Anna Dočkalová, která působila v berlínské opeře a svým způsobem života a četnými skandály předznamenala o dvacet let dříve dráhu Marlene Dietrich. Zapomenout ovšem nemůžeme ani na pátera Aloise Musila z Rychtářova, který se stal arabským šejkem, nebo na kněze Aloise Kolíska z Protivanova, jednoho z prvních činovníků Panevropské unie," vyjmenoval Pavel Moš.

V expozici řemesel se mohou návštěvníci těšit na krejčovskou dílnu, která byla před sto lety v kraji téměř v každé chalupě. Nebude chybět ani truhlářský ponk, na kterém vznikaly dřevěné hračky, které z Drahan vozili výrobci na jarmarky v širokém okolí. Děti i dospělí budou mít možnost ušít si zde z připravených dílů třeba maňáska nebo vyrobit dřevěného panáčka. „Jednáme i o tom, že by tu mohla být kompletní stará ševcovská dílna," doplnil kurátor muzea.

Řemesly či slavnými rodáky ovšem chystané aktivity nekončí. „Expozice doplní i muzejní herna, kde budou mít návštěvníci možnost spustit si třeba malý parní stroj," slíbil Pavel Moš.

Současně budou muzejníci připravovat i další výstavní prostory.

„V prostorách věnovaných nejstarším dějinám. plánujeme například rekonstrukci palisádového opevnění upomínající na nedaleký hrad Starý Plumlov. Do konce roku bychom chtěli pro návštěvníky připravit i ochutnávku z vojenského prostoru či umělou štolu," nastínil kurátor.

Na vnitřní expozice navážou i aktivity venku.

„Chystáme tavbu železa ve středověké peci, výrobu lepidla z březového dehtu i ukázky dalších zapomenutých výrobních postupů," nastínil Pavel Moš.