„Bude se měnit mostovka a provádět mikropilotáž za nábřežními zdmi. Bude také nutné provést přeložky inženýrských sítí. Celá stavba, jejíž rozpočet činí něco přes osm milionů korun, by měla být hotova do konce roku,“ řekl Miloš Hlaďo z odboru investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Objízdné trasy po obci jsou vyznačeny dopravními značkami. Ve směru od Brodku pojedou řidiči přes most ve Skelné ulici a pak budou pokračovat místní částí Zahrady.

Opačným směrem vede objížďka podél potoka až k mostu ve Skelné. Na rekonstrukci mostu by měla navázat oprava silnice vedoucí přes obec. Tu však Správa silnic v seznamu svých investičních akcí pro letošní rok zveřejněném na internetu zatím nemá.