Podle mluvčí Olomouckého kraje Evy Knajblové, byla v říjnu loňského roku předána aktualizovaná dokumentace, aby se mohlo začít s vyjednáváním s vlastníky pozemků.

„K 1. říjnu 2018 byla projektantem předána aktualizovaná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a nyní se dokončuje její projednání s orgány státní správy a dotčenými účastníky řízení,“ uvedla Eva Knajblová.

Představitelé obce Ptení začali jednat s vlastníky pozemků po novém roce.

„Ve čtvrtek 3. ledna jsme v zasedací místnosti umožnili schůzku s dotčenými vlastníky, kde se mohou podívat na rozsah záboru pozemků a případně i podepsat Smlouvy o smlouvách budoucích,“ potvrdil ptenský starosta Jiří Porteš.

165 korun za metr čtvereční

Starosta také uvádí výkupní cenu, která byla schválena na jedenáctém zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje. Tou je sto šedesát pět korun za metr čtvereční. Náklady s uzavřením smluv bude hradit Olomoucký kraj.

„Dle záborového elaborátu má být uzavřeno okolo sto sedmdesáti smluv. Sto čtyřicet jich bude uzavírat Olomoucký kraj, zbývajících třicet smluv uzavře obec Ptení. Jedná se o zábory, na kterých se budou nacházet stavební objekty, které budou po stavbě ve vlastnictví obce Ptení,“ řekl Jiří Porteš.

Kdy se začne se samotnou stavbou zatím, ale není jasné.

„Po získání všech kladných stanovisek bude požádáno o vydání územního rozhodnutí. Jakmile bude územní rozhodnutí pravomocné, budou práce pokračovat na dokumentaci pro stavební povolení,“ dodává Eva Knajblová.

Lidem praskají zdi

Ptení, stejně jako okolní obce, už několik let trápí nadměrný provoz těžkých nákladních aut. Sice jich nejezdí tolik, jako před lety, avšak u frekventovaných silnic mají majitelé domu kvůli velkým autům nemalé problémy.

„Hustota provozu kamionů v obci je značně vysoká a někteří občané, kteří bydlí kolem komunikací, si na nadměrný provoz až padesátitunových vozidel stěžují. Nejvíce je trápí, jak trpí jejich obydlí blízko silnice, která při průjezdu praskají a při nepřízni počasí jsou špiněna blátem a vodou,“ říká k situaci starosta obce Ptení.

„My bydlíme blízko silnice, praskají nám tady zdi, nejvíc v obýváku. Kamiony jezdí jak od Vícova, tak i od Zdětína. Bylo by to dobře, kdyby se obchvat postavil. Mluvili jsme o tom se starostou, ten říká, že to nijak moc neřeší situaci na Ptenském Dvorku. Lidé také nadávají, že to zabere spoustu hektarů pole. No tak něčemu to pomůže, něčemu to zas ublíží,“ vyjádřila se k situaci paní Musilová, která bydlí u nejfrekventovanější křižovatky v obci. 

Autorka: LUCIE MACHALOVÁ