Čekací doby na umístění do domova důchodců nebo domu s pečovatelskou službou se různí. V některých případech jsou dlouhé i jeden rok. Podle statistických údajů přitom osob odkázaných na pomoc zdravotníků bude v následujících letech přibývat.

V prostějovském regionu je několik zařízení, která nabízejí péči a služby seniorům. Vedle domovů důchodců fungují ve městech a obcích domy s pečovatelskou službou. Čekací doba se u nich liší. Zatímco třeba v Jesenci je zhruba tříměsíční, v Prostějově to může být také rok.
Lidé si přitom žádost mohou podat předem a mají možnost nabídku na umístění odmítnout bez obav, že vypadnou z pořadníku.

Domy s pečovatelskou službou neposkytují narozdíl od domovů důchodců odborný zdravotnický dohled čtyřiadvacet hodin denně. „Klientům nabízíme zdravotnickou a pečovatelskou službu a provozujeme také stacionář pro lidi s psychickými potížemi. Můžeme zajistit jak péči o ležící pacienty, tak pomoc při nákupech, procházkách, koupání nebo návštěvě lékaře,“ vyjmenovala Marie Schwarzerová, ředitelka Charity Prostějov, která sídlí v domech s pečovatelskou službou v Hacarově a Polišenského ulici.

Ve stejné lokalitě finišuje výstavba dalšího domu, která poskytne seniorům a handicapovaným lidem z Prostějova 47 bytových jednotek.
Domy s pečovatelskou službou stavíme po etapách, využíváme při tom také státní dotace. Populace stárne, lidé se dožívají vyššího věku a město je chce zajistit,“ uvedl místostarosta Vlastimil Uchytil s tím, že pokud bude město stavět další domy, tak pro sociálně potřebné občany.

Na Prostějovsku jsou tři domovy důchodců, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Na provoz těchto zařízení dává ročně přes 50 milionů korun. Rozdíl mezi skutečnými, téměř jednou tak velkými náklady hradí klienti.

„Za služby, ubytování a stravu platí klienti domovů důchodců ze všech svých příjmů, nejen ze státem vypláceného důchodu. Z něj ale každému musí podle zákona zůstat minimálně patnáctiprocentní část pro vlastní potřeby,“ uvedl pracovník sociálního odboru Krajského úřadu Michal Juryšek.

Pokud je ale příjem některých klientů natolik nízký, že nepokryje náklady na ubytování, mohou je doplatit příbuzní. „Ze zákona ale takovou povinnost nemají. Pokud odmítnou, doplácí peníze konkrétní zařízení, čímž ovšem zvyšuje své provozní náklady,“ poznamenal Juryšek.