Sochu svatého Jana Sarkandra, která patří do seznamu kulturních památek, město získalo před čtyřmi roky poté, co ji někdo nalezl na ulici. Radní museli půl roku čekat, zda se o ni původní majitel nepřihlásí. O sochu však neměl nikdo zájem, a stala se tedy majetkem města. „Podle znaleckého posudku má hodnotu 151 500," uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Kamenná barokní socha světce v životní velikosti, která pochází přibližně z roku 1747, je nyní uložená na farní zahradě ve Vrahovicích. V dubnu se na magistrát obrátil administrátor Římskokatolické farnosti ve Vrahovicích s žádostí, aby socha přešla do majetku církve. Požadavek církve podpořil i osadní výbor této městské části.

O zvonici a kapličku svaté Otýlie se bude starat církev. Dohodla se na tom s městem Prostějov

O zvonici a kapličku svaté Otýlie se bude starat církev. zdroj: Magistrát města Prostějova

„Darovat tuto památku církvi je podle mého názoru nejlepší cesta k její důstojné obnově. Majetek se má navracet jeho původním vlastníkům," zdůraznil Jiří Pospíšil.

Město se s církví také dohodlo na pronájmu zvonice a kapličky v Čechůvkách.

„Zvonice i kaplička sv. Otýlie budou sloužit k bohoslužebným účelům. Církev bude hradit náklady na běžnou údržbu a chránit vypůjčený majetek. Byla to naše podmínka bezplatného pronájmu obou staveb," vysvětlil náměstek primátora.

Změn se dočká i kaple svaté Anny v Čechovicích, kterou se město rozhodlo opravit. „Je nutné opravit interiér kapličky, protože zde vzlíná vlhkost a opadává omítka," vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer. Novou tvář dostane kaplička pod rukama kamenosochaře Emila Millera, který spočítal opravu na 270 tisíc korun.