„Na jejich dodání jsme totiž museli vypsat nové výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že hodně lidí si objednalo jak kompostér, tak nádobu na bioodpad, chceme je vydávat společně. Počítáme s tím, že to bude koncem října,“ vysvětlila mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

„Spojili jsme se s osadními výbory, aby nám určili místa, která budou pro lidi nejpřístupnější. Na ně pak v určených termínech přijedou auta s nádobami,“ uvedla Gáborová s tím, že harmonogram město včas zveřejní.

Lidé jej najdou všude, kde obvykle městská oznámení vídají. Kdo však nestihne příjezd auta, nebo mu termín nebude vyhovovat, může si pak své nádoby vyzvednout přímo ve sběrných dvorech. To je ale až druhá varianta. (pam)

Výdej nádob na bioodpad a kompostérů

Výdej nádob na bioodpad a kompostérů bude zahájen v sobotu 29. října 2011 dle následujícího harmonogramu:

29.10.2011 (So) - výdej hasičská zbrojnice Vrahovice (pro občany Vrahovic) 9,00 -12,00 hod.
4.11.2011 (Pá) - výdej Sběrný dvůr Průmyslová 14,00 - 17,00 hod.
5.11.2011 (So) - výdej hasičská zbrojnice Čechovice (pro občany Domamyslic, Čechovic,
Krasic) 9,00 - 12,00 hod.
9.11.2011 (St) -výdej Sběrný dvůr Anenská 14,00 - 17,00 hod.
12.11.2011 (So) - výdej Sběrný dvůr Průmyslová 9,00 - 13,00 hod.
18.11.2011 (Pá) - výdej Sběrný dvůr Průmyslová 14,00 - 17,00 hod.
19.11.2011 (So) - výdej Sběrný dvůr Anenská 9,00 - 13,30 hod.
Po tomto datu budou nádoby vydávány po telefonické domluvě s pí Kovaříkovou nebo p. Chromkem z Odboru správy a údržby majetku města Prostějova (tel. 582 329 559 nebo 582 329 327). Při odběru nádoby nebo kompostéru budou občané podepisovat smlouvu o zápůjčce je tedy nutné vzít s sebou platný občanský průkaz.
od 21.11.2011 zahájení svozu bioodpadu dle rozpisu .A.S.A. TS Prostějov

Město Prostějov