„Nejzásadnější položkou na příjmové stránce je 24 milionů za prodej pozemků v průmyslové zóně. Neplánovaně se však také zvýšily příjmy za pronájem pozemků a úhrady za zřízení věcných břemen na pozemcích města za jeden a půl milionu korun," vysvětlil náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že do rezerv města přitekly i peníze z příjmů z vlastní činnosti a poskytování služeb.

Magistrát také uspořil na spotřebě elektrické energie a plynu, a to téměř pět a půl milionu korun.

„Vedle nižší spotřeby jsme také ušetřili výhodným nákupem energií v minulém období," dodal Jiří Pospíšil.

„Celkově posílí rezervní fond o sedmdesát až osmdesát milionů korun," dodal primátor města Miroslav Pišťák.