Na svých oficiálních webových stránkách nyní prostějovské obce zveřejňují odkazy na internetovou verzi petice, která je jednou z prostředků v boji proti těžbě vápence ve Hvozdečku .

„Vybudování vápencového lomu se nás přímo netýká, ani nepředpokládám, že by tudy začala jezdit jejich doprava. Nicméně petici jsme se po dohodě se zastupiteli rozhodli podpořit, protože jsme se sami v minulosti potýkali s podobným problémem," vysvětlil starosta obce Laškov Ladislav Jedlička. Právě v Laškově měla totiž před osmi lety vyrůst bioplynová stanice, která by výrazně narušila běžný život v obci.

„Tehdy jsme napjatě vyjednávali o budování bioplynky v naší obci a dovedu si tak dobře představit tu svízelnou situaci, ve které se teď musí nacházet obyvatelé Hvozdečka. Odkaz na internetovou petici jsme umístili na naše oficiální stránky jako důkaz solidarity. Kdo se pod ní podepíše nebo ne, to už je každého věc," usmál se starosta Laškova Ladislav Jedlička.

Lom by přitížil dopravě i čistotě ovzduší

Podobný postoj k petici mají i starostové dalších obcí na Prostějovsku, které se připojily k odporu proti vápencovému lomu.

„Přesto, že se nás to přímo netýká, v rámci sousedské výpomoci jsme petici podpořili. Vápencový lom by nejen přitížil dopravě, ale například i čistotě ovzduší. Uveřejnili jsme proto odkaz na petici na našich webových stránkách, aby lidé měli snazší přístup k vyjádření nesouhlasu s budováním lomu," řekl Josef Šmíd, starosta Hvozdu.

Shodují se i starostové Kladek a Ludmírova, kteří zveřejnění petice považují za projev solidarity a sousedské výpomoci.

„Obyvatelé naleznou odkaz na petici na našich stránkách obce. Rozhodnou se sami, zda ji podpoří či ne. My jsme se rozhodli výzvu zveřejnit na základě vzájemné soudržnosti, kterou se snažíme mezi obcemi pěstovat," řekl starosta Kladek Josef Hofman.

Zda lom v části Bouzova Hvozdečku skutečně vyroste, zatím jasné není. Švýcarská firma Agir, která chce lom vybudovat, zatím netrpělivě čeká na zpracování posudku o vlivu těžby na životní prostředí, který by měl definitivně rozhodnout.