Dluhy své firmy zabývající se ostrahou Fiala vyřešil v září roku 2005. Od roku 2006 je poslancem Parlamentu České republiky. Prostějované teď jeho portrét vidí na billboardech, kde v rámci předvolební kampaně nabízí řešení proti dluhům a bankrotu.

Jak jste uhradil dluhy své firmy?
Společnost BS Kings je zaplatila poté,co nám obchodní partneři splatili dlužné částky.

Od té doby na vaši firmu exekuce vyhlášena nebyla. Naopak v roce 2007 dosáhla společnost oproti předchozím letům výrazného zisku. Čím to?
Firma musí mít vzrůstající tendenci. A my jsme tvrdou prací přesvědčili zákazníky, že nabízíme kvalitní služby.

Od roku 2006 jste ve vrcholné politice. Působíte jako člen rozpočtového výboru, v Prostějově jste byl radním. Nezískáváte zakázky v ostraze objektů i díky tomuto vlivu?
Firmy, pro něž pracujeme, jsou soukromé subjekty a nedostávají, alespoň pokud vím, státní dotace. Souvislost mezi mou prací v politice a v podnikání neexistuje. Pro město Prostějov pak BS Kings nepracuje.

Tři miliony korun jste vložil do firmy Studio PN Prostějov, která vydává Týdeník Prostějovska. Proč?
Týdeník potřeboval finanční výpomoc.

Vyděláte na této investici?
Ne, v ekonomické krizi na novinách těžko vyděláte. Jde o dlouhodobější investici.

Proč jste tedy dal tak vysokou částku právě do tohoto projektu?
Jde o zajímavou příležitost vytvořit pro Prostějovsko kvalitní noviny.

Není pro vás Týdeník Prostějovska jen možností, jak se zviditelnit? Objevujete se totiž v každém z posledních čísel a to ne jako spolumajitel tohoto periodika, ale jako prezentovaný politik?
Myslím, že když to srovnám s ostatními politiky dalších stran , tak moje prezentace v Týdeníku je úměrná.

Zpět k tomu billboardu. Co může celá společnost a pak i podnikatelé udělat, aby se vyvarovali dluhů?
Podnikatelé musí šetřit, škrtat položky , které nepotřebují k dosažení zisku a hledat každou podnikatelskou příležitost. Obdobně by měl šetřit i stát a podporovat podnikatele.