„Na poplatcích za odpad dlužili lidé na konci srpna radnici přes šest milionů korun, na poplatcích ze psů více než dvacet jeden tisíc korun,“ uvedl vedoucí finančního odboru městského úřadu Radim Carda.

Ročně obyvatelé města přispějí do městské kasy poplatkem ze psů částkou okolo 750 tisíc korun a za odpady okolo 20 milionů korun. Na jejich likvidaci ale stejně radnice doplácí zhruba stejnou sumou.

Zatímco u poplatků za odpady posílá radnice složenky všem osobám přihlášeným k trvalému pobytu v Prostějově, u majitelů psů je to jinak. Složenku obdrží jen ti, kteří svého domácího mazlíčka řádně nahlásili.

Počet psů ve městě je přitom minimálně jednou vyšší, než za kolik obyvatelé platí. Mnoho lidí totiž tvrdí, že pes není jejich, jen ho na nějakou dobu opatrují známým. Kontrolu, zda má majitel svého mazlíčka řádně nahlášeného a také zaplacený poplatek, provádí městská policie.
Pro vymáhání pohledávek využívá radnice zákonem stanovených postupů.

„Dlužníkům poplatků za komunální odpad posíláme platební výměr. Pokud někdo dluží za více než jedno platební období, použije se uhrazená částka vždy na umoření nejstaršího dluhu,“ vysvětlila Miluše Šafandová z finančního odboru.

U dluhu na poplatku za psy pracovníci odboru nejdříve vlastníka psa obešlou výzvou a teprve dalším krokem je platební výměr.
„Poslední možností, jak přimět občany k zaplacení, je podat u soudu návrh na exekuci. Je pravda, že této možnosti využívá město stále častěji,“ poznamenala mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.

Exekutor pak má několik možností, jak bude postupovat: může sáhnout na plat dlužníka, jeho důchod, movité věci nebo mu obestavit účet.