V tehdejší Československé republice se s velkou slávou televize spustila v roce 1953. V dnešní době si většina z nás nedokáže život bez televize vůbec představit.

Přibývá kanálů, ale přibývá i těch, kteří televizi sledují jen zcela okrajově či vůbec.