Rozsáhlý projekt v místní trati Zápověda zajistí preventivní ochranu před následky přívalových dešťů. Úplná uzavírka silnice spojující severozápadní část Prostějovska s dálničními nájezdy v Olšanech u Prostějova potrvá až do půlnoci 29. května 2020.

Objízdné trasy jsou přes Kapli a Lípy pro osobní dopravu. Pro těžká nákladní vozidla pak přes Čelechovice na Hané směr Kaple a Lípy.

Co vlastně má na několikahektarové ploše pod kopcem ve směru na Olšanu u Prostějova vzniknout?

"Ve Studenci realizujeme protipovodňovou hráz, která má za úkol ochránit obec před záplavami. Jedná se o první etapu společných zařízení, které byly navrženy v rámci dokončených komplexních pozemkových úprav," uvedla Lenka Růžková, tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu, který stavbu realizuje.

Stavba po svém dokončení vytvoří ucelený systém kombinující protipovodňovou ochranu obce s citlivým zakomponováním výsadeb, včetně zajištění přístupnosti pozemků.