Co chystáte v obci nového?

Od roku 2007 máme vydáno stavební povolení na výstavbu čistírny odpadních vod a splaškové kanalizace, takže prioritou je pro obec právě tento úkol. V letošním roce jsme konečně dostali dotaci z OPŽP (Operační program životního prostředí), takže můžeme zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby a možná ještě letos začneme budovat.

Co se vám za letošní rok podařilo?

Koncem července se dokončila montáž vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému, což jsou nové rozhlasy a informační protipovodňové zařízení, jak v Rozstání, tak v Baldovci, který k nám patří. Na tomto projektu pracujeme společně s vedlejší obcí Otinoves, kdy z jejich strany voda teče k nám, takže budeme mít možnost vědět dříve o blížícím se nebezpečí možných povodní, které nás v předchozích letech občas potkaly, v lokalitě u potoka Bílá voda. Akce vyšla obě obce celkem na 3 100 000 korun, 90 % je financováno z dotací ze strukturálních fondů EU a OPŽP, zbývajících 10 % pak platí naše obce.

Ve spolupráci s místním Sokolem se letos podařilo vyměnit v sokolovně stará hliníková okna za plastová. Obec přispěla finančně na dofinancování a sám Sokol si zajistil dotaci včetně všech podkladů z Místní akční skupiny Moravský kras, kde je naše obec členem. Sokol pak zajistil i následnou realizaci akce.

Ze stejného programu si naši fotbalisté, pod vedením občanského sdružení Rozšťánci, vyřídili dotace na výměnu fotbalových branek a laviček pro diváky, kdy obec opět přispěla na dofinancování projektu a fotbalisté sami vše zrealizovali.

Co vás teď v obci nejvíc „pálí." Jaký problém potřebujete vyřešit?

Jak jsem již zmínil, hlavně je to čistička a kanalizace, takže se do žádných větších akcí ani pouštět nemůžeme, abychom zachovali naše vlastní finanční zdroje. Pokud se vše zdaří a budeme schopni po zbudování kanalizace splácet i další výdaje, pak bychom potřebovali opravit co nejdříve místní komunikace a chodníky, které jsou již ve velmi špatném stavu.

Na co byste do vaší obce nalákal?

V naší obci je kostel, větrný mlýn ale bez lopatek, dva rybníky, v Baldovci také rybník, kaplička a krásný dobře vybavený kempink, ale hlavní devizou je nádherná příroda a plno lesů. Jsme oblíbená lokalita pro cyklistiku, ale každý turista či návštěvník si jistě sám najde, co ho potěší a co má rád.

Co byste popřál čtenářům Prostějovského deníku?

Aby aspoň nějak slušně zvládali ten dnešní každodenní shon toho uspěchaného života, kdy si jeden druhému závidí, peníze jsou na prvním místě, slušnost a tolerance zmizela z našich dnů, v době, kdy gauneři a podvodníci i nepřizpůsobiví mají větší práva a zastání než poctivý a pracovitý člověk, ve státě s tak nedokonalými a špatnými zákony. Aby měli práci, ale mnoho z nich také dost sil na výmysly a šikanu některých zaměstnavatelů, kteří si myslí, že svět se točí jen kolem nich a ostatní jsou pouze odpad. Tím tedy přeji vašim čtenářům také hodně štěstí a krásný zbytek léta.