Už jen něco málo přes měsíc mají žáci devátých tříd na rozhodnutí, které může zásadním způsobem ovlivnit jejich budoucí život. Do konce února totiž musejí odevzdat ředitelům základních škol přihlášky na střední školy.

V červnu opustí základní školy prostějovského regionu přesně 999 žáků. Šanci na umístění mají všichni, záleží jen na zvolené taktice a dosavadním prospěchu. Střední školy a odborná učiliště otevřou v příštím školním roce přibližně padesát tříd, které pojmou více než třináct set uchazečů.
„Vždy na podzim se věnujeme besedám se žáky devátých tříd, aby měli ještě před tím, než zvolí konkrétní školu, informace o tom, jak se vyvíjí situace na trhu práce, o které profese je zájem, a kde je naopak riziko, že po ukončení školy budou mít horší uplatnění,“ uvedl mluvčí Úřadu práce v Prostějově Adolf Tomandl.

Firmy z Prostějovska se nejvíce zajímají o mladé lidi, kteří získali potřebné vzdělání a dovednosti ve strojírenských profesích nebo v oděvním průmyslu.
Zájem zaměstnavatelů odpovídá současnému rozložení průmyslu v Prostějově. S rozvojem průmyslové zóny jsou velmi žádaní obráběči kovů, operátoři CNC techniky, nástrojaři a slévači.

Stálý nedostatek kvalifikovaných pracovníků mají také oděvní firmy. Shánějí švadleny, šičky a střihače. „Dvakrát týdně, případně po předchozí domluvě, máme konzultační hodiny. Můžeme posoudit možnosti žáků a doporučit rodičům, na nichž leží rozhodnutí, který obor zvolit. Navíc v pracovních činnostech mají žáci téma Svět práce, zaměřené na volbu povolání,“ poznamenala výchovná poradkyně Jaromíra Němcová ze Základní školy v Rejskově ulici v Prostějově.

Většina středních odborných škol přijme žáky, jejichž prospěch odpovídá předem stanovenému průměru, bez výběrového řízení. Ostatní musejí psát SCIO testy, ve většině případů ale jen z všeobecných studijních předpokladů. S písemnou zkouškou z matematiky a českého jazyka musejí počítat uchazeči o studium na gymnáziích.

„Zájem o strojírenské profese roste, hlavně o obor mechanik - seřizovač, který je zaměřený na obsluhu číslicově řízených strojů,“ potvrdila trend zástupkyně ředitele strojní průmyslovky v Lidické ulici Iva Žitná.

V minulém roce zaznamenala škola nečekaně velký zájem o tříleté učební obory zámečník, nástrojař a obráběč kovů. O rok dříve na základě žádostí uchazečů zase ředitel vypisoval dokonce čtvrté kolo přijímacích zkoušek.