Co chystáte v obci nového?

Opravu a údržbu místních komunikací, opravy chodníků. Je toho mnoho, ale problém je ve financích.

Co se vám za letošní rok v obci podařilo?

Z dotací v rámci Operačního programu Životního prostředí se nám podařilo obnovit zeleň v obci – výsadba stromů a vzrostlých křovin a také rozšířit park.

Nyní probíhá oprava hasičské zbrojnice. Z Olomouckého kraje jsme dostali příspěvek na zakoupení hasičského vozidla Mercedes CAS 15, které nahradilo dosavadní zásahové vozidlo AVIA A30. To nemělo zásobník na vodu. V dnešní době, kdy jsou nadměrné teploty a globální oteplování, jsme za tuto cisternu vděčni.

Probíhá také rekonstrukce místní komunikace v ulici L. Svobody. Tam necháme vyfrézovat stávající povrch a položit novou vrstvu recyklátu za tepla. V srpnu se budou opravovat chodníky v Prostějovské ulici. Na jednu stranu chodníku jsme získali dotace, druhou stranu opravíme ze svého.

Co vás teď v obci nejvíc „pálí"? Jaký problém potřebujete vyřešit?

Těch problémů je celá řada, jeden z nich je dětské hřiště. Nejprve bylo v parku, což byl největší kámen úrazu. Bylo totiž v těsné blízkosti vlakových kolejí a večer se tam scházely skupinky mladých lidí kolem šestnácti let. Bohužel toto hřiště vzalo zasvé. Náhradní hřiště jsme prozatím nechali vybudovat v areálu u zahrádkářů a na noc se zamyká. Několikrát jsme žádali o příspěvek na dětské hřiště, dokonce jsme uspěli, ale pro velký počet uchazečů jsme peníze nikdy nedostali.

Už máme naštěstí vyřešený problém s výstavbou domu s pečovatelskou službou pro seniory. Na tento záměr obce podal stížnost Ing. Pavel Trampota, a to na ministerstvo vnitra. Stížnost byla podána na starostu a zastupitelstvo pro špatné hospodaření s obecním majetkem. Vyjádření z ministerstva vnitra jednoznačně podpořilo záměr obce.

Na co byste do vaší obce nalákal?

Nevím, ale asi na nic.

Co byste popřál čtenářům Prostějovského deníku?

Snad jen to, aby četli jen samé pozitivní zprávy, nedočítali se o tom jak nám zloději vykrádají hřbitovy a ničí památky pro trochu barevného kovu. Aby přestala mezi lidmi závist a nenávist.