Na příchozí čekalo šest stanovišť se zaměřením na bezpečnost. Děti tak zábavnou formou získaly vědomosti o tom, jak si počínat při dopravní nehodě nebo náhlých zdravotních problémech.

"Přišlo hodně lidí, i když bylo počasí nejisté. Jsme rádi, že naše úsilí nebylo zbytečné," komentovala Milada Sokolová ze spolupořádajícího Okrašlovacího spolku města Prostějova.