"Na Prostějovsku jsme čerpali vodu ze sklepů převážně na Konicku. V Rozstání jsme odčerpali vodu z místní komunikace. V Čuníně jsme odklízeli naplaveniny a čistili jsme koryto toku. V Olšanech u Prostějova jsme vytahovali desetimetrový kmen z místního stavidla a čistili jsme jej," informovala mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Hloučela se dostala do červených čísel. Krátce před dvacátou hodinou, se na území Prostějovska jevila jako nejnebezpečnější říčka Hloučela protékající obcemi Hamry a Soběsuky. Hladina většinou mírné říčky vystoupala na alarmujících 97 centimetrů a stále má vzestupnou tendenci. V Plumlově, pod který územně spadají Hamry i Soběsuky zasedá povodňový štáb. Místní mají obavy z problémů hlavně u hamerských rybníků.

O pár kilometrů dál tekoucí Romže se v okolí Stražiska a Ptení ustálila. Večerní měření to potvrzuje, hladina se drží na 85 centimetrech, to je pět centimetrů pod III. stupněm. Hůře je lidem v okolí Polkovic, kde už Romže dosáhla v deset večer alarmujících 289 centimetrů a přesáhla tak červenou hranici značící třetí povodňový stupeň o dvacet devět  centimetrů.

Stabilní čísla jako při odpoledním měření vykazuje i Haná u Vrchoslavic. Hodnoty na Velké Hané se držely okolo dvadvacáté hodiny hodiny na 226 centimetrech, to znamená lehce nad II. stupněm povodňové aktivity, III. stupeň je u Hané na hodnotě 260 centimetrů. Haná už měla tendenci spíše klesta

V regionu dále zlobí i Blata, která se drží na prvním povodňovém stupni, na měrném bodu u Klopotovic měla 221 centimetrů.
V zeleném se drží i Brodečka u Otaslavic (161 centimetrů)

Tolik vody v Romži jsem neviděl 40 let

Hučící proud Romže unášející větve a slámu zaujal ve středu u Ptenského Dvorku i okolojdoucí.

"Tohle si musím nafotit. Takhle Romže netekla dobrých čtyřicet let, tolik vody tu nebylo ani v sedmadevadesátém," komentoval na břehu mobilem fotící senior.

Déšť bude během noci slábnout, ale na dolních tocích to ještě stoupne  
Vydatné srážky, které prudce zvedly hladiny vodních toků v Olomouckém kraji, budou během noci slábnout. Déšť se zmírnil již během poledne, ale odpoledne se opět rozpršelo, což oddálilo kulminaci některých řek.
„Za hodinu spadne jeden až tři milimetry a nad ránem do jednoho milimetru. Srážky budou ustávat,“ uvedl k předpovědi na večer a noc Zbyněk Návrat z ostravského předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu.
Za čtyřiadvacet hodin může spadnout v Olomouckém kraji ještě do patnácti milimetrů vody. Některé řeky se proto v nejbližších hodinách mohou zvedat, zejména na dolních tocích. Oddálena je kulminace například Třebůvky, kde je od rána 3. stupeň povodňové aktivity, stejně tak Moravy v Moravičanech, kde ještě může dojít k dosažení až 3. stupně.

Velká Haná ve Vrchoslavicích na 2. stupni

Přerovsko ohrožuje Bečva

Olomoucká čerpá vodů ze sklepů

Šumpersko má na trojce Třebůvku