Zhruba tři desítky účastníků se z místa bývalého židovského hřbitova pak vydali do Drozdovic, kde došlo k nálezu desítek židovských náhrobků. Svou návštěvu měli v plánu zakončit na stávajícím židovském hřbitově v Brněnské ulici.

„Účelem shledání je poděkovat ministerstvu kultury za prohlášení hřbitova ve Studentské ulici kulturní památkou. Také jsme se sem přijeli pomodlit za zde pochované," uvedl Michal Donath.

Během pobytu na místě dnes již bývalého hřbitova nedaleko vchodu do Reálného gymnázia rabíni zapěli žalmy a společně s dalšími účastníky, mezi nimiž byly také dvě pracovnice americké ambasády v Praze, si vyslechli projev organizátora setkání Louise Kestenbauma. Ten vyjádřil mnohá poděkování, zároveň však také rozčarování.

Kamenými náhrobky ze zničeného židovského hřbitova vydlážděný zapadlý dvorek v Drozdovicích.  Zbožní muži z USA, Británie, Izraele, Rakouska a České republiky hledají zbytky hebrejských nápisů.Zdroj: DENÍK/Jiří Kopáč

Kamenými náhrobky ze zničeného židovského hřbitova vydlážděný zapadlý dvorek v Drozdovicích. Zbožní muži z USA, Británie, Izraele, Rakouska a České republiky hledají zbytky hebrejských nápisů. FOTO: Deník/Jiří Kopáč

„S vedením města jsme se stále nedohodli na restaurování hřbitova. Na naše nabídky, včetně toho, že bychom celý záměr uhradili, reagovalo hrubými výroky pramenícími z neznalosti," sdělil přítomným v angličtině.

Hned na úvod se tak dotkl jednoho z hlavních důvodů, proč do Prostějova se svými kolegy dorazil. Už několik let totiž část židovské obce usiluje o prohlášení místa kulturní památkou a jeho následnou úpravu do pietní podoby.

V prvním bodě se podařilo uspět, druhý však zatím zůstává nenaplněný. Oba zatím narážely na odpor vedení města. To v čele s primátorkou Alenou Raškovou opakovaně poukazovalo na možné problémy po vyhlášení místa památkou. Zároveň odmítalo také veškeré úpravy lokality v centru Prostějova.

„Nedovedu si představit děti chodící do školy hřbitovem. Osobně současný památník a úpravu místa považuji za dostatečně pietní, snad tedy s výjimkou plochy před tělocvičnou," vyjádřila se například v dubnu Alena Rašková.

Šlapete po bývalém hřbitově, informovali cedulky

S tímto názorem ovšem rabíni a další představitelé Židů nesouhlasí. A dali to najevo po svém. Na začátku pondělního setkání ve Studentské ulici totiž zabodali do země desítky cedulek, které upozorňovaly, že se v místě nacházel hřbitov, zároveň však nesly vzkazy kolemjdoucím.

Připomínaly jim například, že v místě odpočinku stovek lidí nyní obyvatelé Prostějova venčí své psy.

„Zaparkovali byste svůj vůz nad ostatky svých blízkých?" ptala se další. Odkazovala tak na fakt, že se v místě bývalého hřbitova nachází také parkoviště sousedící s tělocvičnou Reálného gymnázia.

Cílem není obnovit hřbitov

Svůj nesouhlas s aktuálním stavem, zejména však s postojem radnice, vyjádřil Louis Kestenbaum během setkání opakovaně.

„S otcem jsme desítky let usilovali o restaurování podobných míst v celé střední a východní Evropě. Nikde jsme se ale nesetkali s tak nepřátelskými postoji. Přitom se mimo jiné jedná o příležitost, jak z místa udělat místo, které by mohlo přitáhnout jak turisty, tak studenty judaismu," uvedl například.

Kamenými náhrobky ze zničeného židovského hřbitova vydlážděný zapadlý dvorek v Drozdovicích.  Zbožní muži z USA, Británie, Izraele, Rakouska a České republiky hledají zbytky hebrejských nápisů.Zdroj: DENÍK/Jiří KopáčNeopomněl také dodat, že nadále bude usilovat o úpravu místa. Tu prosazuje také Petr Papoušek, představitel jak Federace židovských obcí, tak olomouckých památkářů.

„Cílem není obnovit hřbitov. Místo může odkazovat na významnou část jeho historie," poznamenal.

Alespoň o nalezení hřbitovních kamenů ze zrušeného hřbitova se snažil také Prostějovský deník. Ve spolupráci s prostějovským muzeem a bývalým předsedou židovské obce v Praze Tomášem Jelínkem se podařilo nalézt desítky náhrobků po celém Prostějovsku.

Ty jsou nyní vystavené v muzejních prostorách v Uprkově ulici. Za tuto činnost pak také Louis Kestenbaum Deníku poděkoval a měl také vzkaz pro jeho čtenáře, potenciální nálezce dalších pozůstatků hřbitova.

„Nálezce chápeme, ti náhrobní kameny nezcizili. Lidé, kteří je na svém pozemku naleznou, nějak uspokojíme, aby nám je dali," řekl rabín s přáním projevů dobré vůle od případných nálezců.