Část židovského náhrobku leží na jeho zahradě už více než deset let.

„Před deseti nebo dvanácti lety se dělal v Seloutkách plyn a voda. Původní vjezdy do domů byly ze šotoliny, ale nad naším domem vedla kamenitá cesta sestavená z velkých kvádrů. Když ji dělníci rozkopali, vykopali několik kamenů. Mezi nimi jsem objevil část náhrobku, na kterém jsem viděl nějaké nápisy. Věděl jsem, že se jedná o pozůstatek židovského náhrobku, tak jsem o něj projevil zájem, protože jsem si ho chtěl vzít na zahrádku. A protože s tím nikdo neměl problém, tak ho mám od té doby na zahradě," vylíčil cestu, jak se dostala část náhrobku na jeho zahradu.

Podle jeho slov však bude v obci i v okolí židovských náhrobků více. V roce 1943 totiž došlo k vytrhání 1924 náhrobních kamenů, jejichž část byla rozprodaná k dalšímu zpracování, ale většina sloužila jako stavební materiál. Kameny se často používaly na dláždění dvora nebo k úpravě koryta řek.

„Myslím, že takových kamenů bude jenom v Seloutkách hodně, ale většina z nich bude zřejmě zazděná v domech. Ale dozvěděl jsem se, že ještě jeden kámen si odvezl někdo z Určic," dodal Karel Pekáček, který se odmalička zajímá o historii.

Patřil Haně Fleischerové

Část židovského náhrobku, který se podařilo najít v Seloutkách, patřil Haně Fleischerové z Prostějova.

„Narodila se v roce 1782 a zemřela 19. června 1854. Pochována byla 21. června 1854 na starém židovském hřbitově za vedení Mojžíše Glase," nastínil Tomáš Jelínek, bývalý předseda Židovské obce v Praze, který se spolu s prostějovským muzeem snaží obnovit starý hřbitov i židovskou historii.

Podle údajů v Moravském zemském archivu v Brně se Anna Hersch provdala za Moisese Fleischera. „Měli spolu tři děti. Barocha, Ewu a Israel," doplnila Marie Dokoupilová z prostějovské­ho muzea.

Oživovatelům židovské historie se také podařilo dohledat i jednoho z žijících potomků.

„Ve Spojených státech v Ohiu žije Anne Youkeles, která se narodila roku 1920 v Rakousku. Studovala umělecká řemesla na škole ve Vídni, poté emigrovala do Spojených států, kde pokračovala na univerzitě v Ohiu," nastínil Tomáš Jelínek.

Pátrání po zmizelých židovských náhrobcích však stále pokračuje a do mapování osudu starého židovského hřbitova se mohou zapojit i lidé.

„Každý nový nález může přinést zajímavá zjištění. Lidé se mohou obracet přímo na naše muzeum, uvítáme také fotografie či jiné dobové dokumenty," vyzvala Marie Dokoupilová.

Překlad textu náhrobku

Fleischer Hanni (Chana)

„Zde je uložena žena ctnostná, naše drahá paní Chana, žena našeho učitele

rabi Moše Fleischera, budiž jeho památka požehnána, jež odešla na

věčnost ve věku 72 roky, v pondělí 23. dne měsíce sivanu, roku [5] 614 dle

malého poctu. (tj. 19. června 1854)

Zasloužené odměny se dostane těm, kdož žili v bázni Boží, dvojnásob

v okamžiku vykoupení, kdy se rozjasní v zemi živých.

Nechť je její duše přijata do svazku živých!"

Zdroj: Židovské muzeum v Praze, ŽNO Prostějov,Chewra Kadischa, Situační plány hřbitova – opisy náhrobních kamenů, sign. 51036, svazek Gruppe V. links, No: 1–141 [červená]. Na mapě se hrob nachází vlevo od číslice V.

Informace k Haně Fleischer

MZA Brno, židovské gruntovnice

dům č. 35, 4. odd., v patře do dvora, fol. 191 an

1 místnůstka s 1 kuchyňským krbem, dál venkovní ochoz neboli pavlač, nahoře stojící stánek, kde ale i ostatní vlastníci patra mají volné místo na svátky stánků. Dál půda nad místností.

Moises Fleischer koupil od Gerson Husserl dle kupní smlouvy z 12. října 1806 za kupní cenu 500 zl.

Dále nesmí kupec Moises Fleischer tento domovní podíl prodat po dobu života prodávajícího. Víceméně je tím Moises Fleischer zavázán prodávajícího do dobu života zaplacením 10 krejcarů na oběd v pracovní dny a 1 zl. pro jednoho o sobotách, těmi v kupní listině jmenovanými jídly vyživovat. Také není kupci dovoleno po dobu života prodávajícího kromě jedné služebné (dienstmagel?) ke společné posluze přijímat nájemníky, naproti tomu ale je prodávajícímu dovoleno přijmout svobodnou Mählen od svého strýce k sobě a tak je dále tak tímto podle úředního rozhodnutí k č. 698 ze 14. října 1806 podepsáno a vlastnictví změněno.

Podle vedle poznamenané knihy listin uzavřená manželská smlouva 4. února 1810 Moisese Fleischera a Anna Herschin byla ve prospěch nevěsty Anna Hersch podle úředního povolení datovaného 21. prosince 1811 jako přinesené věno 900 zl., jako obvěnění 450 zl. tímto zaznamenána.

Anna Fleischer, převzala od svého muže Moises Fleischer, darovací listinou 8. dubna 1816, 500 zl.

oceněno 16. prosince 1822 na 1226 zl. k. m.

V tomto domě vlastnili výše uvedené místnosti

Svátek stánků – sukot

Židovské matriky

Sňatky, 1784–1828

sňatek 4. 2. 1810 Moises Fleischer, 32 let, Anna Hirsch, 28 let

Narození 1784–1828
Děti nar. v domě č. 35, rodiče Moises a Anna Fleischerovi:

Baroch, 24. 4. 1811, kmotr Josua Schreiber

Ewa, 23. 10. 1814

Israel, 1. 11. 1817, kmotr Sallomon Broch