Informace o plánované demolici prostějovského Místního nádraží, která byla médii zveřejněna o minulém víkendu, vyprovokovala město k reakci.

"Požádali jsme Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), která je majitelem budovy Místního nádraží o schůzku. Oblastní ředitelství SŽDC požádalo svoje generální ředitelství v Praze, o možnost zařazení plánu rekonstrukce Místního nádraží do plánu investic. Tento proces bude trvat minimálně dva roky," informoval o detailech jednání Jiří Rozehnal, náměstek primátora.

Zástupci SŽDC tuto informaci potvrzují.

"Ve čtvrtek jsme jednali se zástupci města Prostějova o budoucnosti výpravní budopvy na Místním nádraží. Nádražní budova je pro SŽDC zbytná, proto je jeden z návrhů plánované rekonstrukce stanice i demolice uvedeného objektu. Současně jsme také uváděli, že jsme na samotném začátku přípravy a budeme jednat s vedením města. Pokud město o objekt bude mít zájem, jsme připraveni jednat a v plánované rekonstrukci tuto skutečnost zohlednit," uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová a dodala: "Samotná rekonstrukce stanice se s ohledem na potřebný čas na schválení záměru a projektovou přípravu neuskuteční dříve než v roce 2021."

Město má zájem o zachování secesního skvostu a přemýšlí o jeho budoucím využití.

„Mohu potvrdit, že aktuálně se žádné bourání nechystá. Se zástupci SŽDC povedeme další jednání o případných možnostech rekonstrukce nebo využití této historické budovy,“ komentoval primátor města Prostějova František Jura a doplnil, že cílem jednání bylo vyjasnit si skutečný stav situace, která nastala po medializaci informace o demolici a vyvolala zcela oprávněnou reakci veřejnosti.

Rašková: Mohlo to být dávno opravené

Historickou budovu z roku 1889 přitom plánovalo město ve spolupráci s tehdejším majitelem Českými dráhami rekonstruovat již před několika lety.

"Kdyby před několika lety nechtěli někteří občané prohlásit budovu za kulturní památku, tak už bylo Místní nádraží dávno opravené," poznamenala exprimátorka Alena Rašková.

Rozhodující byl rok 2013, kdy Ministerstvo kultury nezařadilo budovu Místního nádraží na seznam kulturních památek.

O tři roky později prodaly České dráhy budovu Správě železniční dopravní cesty. SŽDC patří celá výpravní budova a pozemky pod ní, zbývající okolní pozemky a stavby na nich jsou v majetku města Prostějova.