Demolice letité mostní konstrukce je součástí projektu Stavba Mimoúrovňové křižovatky Prostějov – střed. Bourání mostu je další fází stavby, kdy v předcházejících týdnech bylo provedeno pilotové založení, rozšíření základů spodní stavby a také práce na částech mostu, které bylo možné technicky realizovat bez vyloučení provozu na Kralické.

V brzkých sobotních ranních hodinách bylo zahájeno postupné drcení mostovky za pomoci bagrů. "Do večera by měl být most rozebrán, v neděli se bude odvážet suť a demolovat mostní pilíře," informoval stavbyvedoucí Jan Kopřiva.

Útok bagrů na dálniční most v Prostějově - 10. 4. 2021 | Video: Deník/Zdeněk Vysloužil

Auta projedou na sklonku víkendu.

"Prostor pod mostem plánujeme vyklidit do nedělního večera, kdy bude provoz na silnici II/367 v místě stavby opět obnoven," upřesnila Edita Novotná, tisková mluvčí společnosti STRABAG, která celý projekt realizuje.

Objízdné trasy jsou vyznačeny

Po dobu uzavření Kralické ulice bude silniční provoz odkloněn na značenou objízdnou trasu ulicemi Průmyslová, Vrahovická a Újezd. Od pondělí 12. 4. bude doprava na silnici II/367 obnovena v plném rozsahu," uvádí mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal s tím, že v následujících týdnech bude probíhat vrtání a betonáž pilot navazující opěrné zdi a vedlejšího mostu (směr Brno – Prostějov), jehož přestavba proběhne v příštím roce.

Co se na stavbě bude dít?

V průběhu dalších měsíců bude probíhat zhotovení nových pilířů a úložných prahů spodní stavby. V červnu budou osazeny prefabrikované nosníky a zhotovena monolitická spřažená deska. Po instalaci nového zádržného systému a provedení konstrukce vozovky předpokládáme zpětné uvedení do provozu v druhé polovině listopadu.

Stavba MÚK Prostějov – střed byla slavnostně zahájena na podzim loňského roku a jejím hlavním cílem je zřízení chybějících připojovacích a odbočovacích pruhů v křižovatce Prostějov – střed. Realizace projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v místě. Stavba je realizována formou Design & Build a její zprovoznění je plánováno na prosinec 2022.

V projektu za 196 milionů korun se počítá se zřízením odbočovacích pruhů pro větve Vyškov - Prostějov 2 a Olomouc - Prostějov, dále připojovacího pruhu pro větev Prostějov - Vyškov. Přídavné pruhy jsou navrženy do šířky 3,25 metru.

Stavba D46, MÚK Prostějov – střed
Celková délka mostů: 124 metrů (62 + 62 m)
Délka větví MÚK: 595 metrů
Opěrné zdi: 70 metrů