Jak vylepšit vzájemnou komunikaci mezi veřejností a radnicí? Jak přispět k informovanosti obyvatel Prostějova a zapojit je do debaty o rozvoji města? Na tyto a další otázky hledali odpovědi lidé, kteří se sdružují v takzvaných pracovních skupinách projektu Zdravého města Prostějov.

„Měřitelným ukazatelem by mohl být například počet znovu otevřených diskusních fór na webových stránkách města,“ nechal se slyšet například ekologický aktivista Jan Navrátil a poukázal na zrušení veřejné debaty na městském webu. Ta se přitom vyznačovala interaktivitou a transparentností příspěvků. Jak dobře nebo špatně radnice s lidmi komunikuje, odráží podle Jana Navrátila také fakt, kolik radních nebo zastupitelů se projednávání otázek projektu Zdravého města účastní. Výše jmenovaní na nich totiž nejsou většinou vidět.

„Diskusní fóra jsou potřebná, ale musí mít určitou úroveň. Plané diskuse, případně vulgarity nemají s rozvojem zdravého města nic společného,“ kontrovala vysoce postavená úřednice Jaroslava Tatarkovičová z odboru kanceláře starosty.

O spokojenosti obyvatel Prostějova s životem ve městě a s prací městského úřadu by mohl vypovídat případný průzkum. Na základě informací získaných v ročních intervalech, by pak bylo možné vyhodnotit změny a přizpůsobit se jim. I o tom se při setkání mluvilo.

Pomoc při sbírání dat v podobě ankety nabídla vedoucí Informačního centra pro mládež při Cyrilometodějském gymnáziu Stanislava Rotterová. „Zaměřujeme se na děti a mladé od deseti do třiceti let. Na tomto vzorku populace můžeme vyzkoušet, jak lidé reagují na určité problémy,“ prohlásila Rotterová.