Rodný městys vypsal veřejnou sbírku a přispěl nezanedbatelnou částkou.

"David je nezamyslickým rodákem a chceme mu nějakým způsobem pomoci. Zřídili jsme u krajského úřadu veřejnou sbírku, která běží od Vánoc a končí 30. června 2022. Městys Nezamyslice přispěl částkou padesát tisíc korun, přispěly i Dřevnovice, kde v současnosti David společně s manželkou žije," informoval nezamyslický starosta Vlastimil Michlíček.

David Hepnar bojuje s s Amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Na menším snímku s manželkou Žanetou, v době, kdy mu ještě nemoc dovolila věnovat se práci na domě
David si šel pro diagnózu smrti, v nemocnici potkal anděla

Výtěžek sbírky, do které mohou lidé dobré vůle přispět do konce letošního června bude použit na rekonstrukci staršího domku, ve kterém David s Žanetou žijí. Nejvíce potřebuje novou střechu.

Sbírka - DAVID HEPNAR
Datum konání: 13.12.2021
Datum ukončení: 30.6.2022
Městys Nezamyslice vypsal finanční sbírku pro pana Davida Hepnara, která byla zřízena na základě Osvědčení Krajského úřadu OL kraje, čj. KUOK 123840/2021 ze dne 10. 12. 2021.
Číslo sbírkového účtu je 7982679826/2010
Přispívat lze i do zapečetěných pokladniček, jedna je umístěna na úřadu městyse Nezamyslice, druhá v prodejně ERA Nezamyslice.

Amyotrofická laterální skleróza
(zkratka ALS, známá též jako Lou Gehrigova choroba či onemocnění motoneuronu) je progresivní, fatální, neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy, způsobující degeneraci a ztrátu mozkových (horní) a spinálních (dolní) motoneuronů, tj. buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné svalové pohyby. Kvůli tomu dochází k postupné svalové slabosti až atrofii. Mozek nakonec není schopen ovládat většinu svalů a pacient zůstává paralyzován, při zachování psychických a mentálních schopností. Příčiny onemocnění nebyly zatím dostatečně objasněny. Zdroj: Wikipedia