„Celkem nyní eviduje prostějovská transfuzní stanice 2 111 dárců ochotných a připravených při akutním nedostatku některé z krevních skupin nejcennější tekutinu darovat," uvedla za prostějovskou nemocnici mluvčí Hana Szotkowská.

Přestože se počet prvodárců za minulý rok navýšil, tyto počty dárcůnejsou schopny pokrýt nárůst odběrů, a s tím spojenou rostoucí spotřebu krve a plazmy. Navíc mladých dárců ubývá, kromě toho ti s tetováním či piercingem ani darovat krev nemohou.

„Doba šla kupředu a došlo tak k celkovému posunutí hodnot mladých lidí. Řada z nich cestuje, často v takzvaných endemicky rizikových oblastech," uvedl vedoucí lékař Jiří Šlézar s tím, že mnoho mladých lidí trpí na různé alergie, mají tetování či piercing, což je na určitou dobu vylučuje z možného darování. Počty nových dárců se sice zvýšily, ale těch pravidelných ubývá.

„Udržet počty odběru se nám daří se stále menším počtem pravidelných dárců. Zvyšuje se tak frekvence jejich odběrů a to na maximálně přípustnou mez," říká vedoucí lékař Jiří Šlézar. „Hledáme tak nyní možnosti, jak mladé lidi k darování krve a plazmy víc motivovat," uvedl lékař.

Problém je ale také na straně zaměstnavatelů, kteří dárce nechtějí uvolnit z práce, a ti musí chodit k odběrům v osobním volnu.

Zdravotníci prostějovského transfúzního oddělení celkem provedli 3583 odběrů krve a 2102 odběrů plazmy.

„Mezi nejčastější příčiny potřeby krve patří operace, pooperační komplikace, dopravní a jiné nehody, poruchy srážlivosti, nádorová onemocnění nebo těžké porody," vyjmenovala mluvčí prostějovské nemocnice Hana Szotkowská.

„Pro představu, jeden pacient může během své léčby spotřebovat krev až od třiceti dárců," dodala mluvčí nemocnici.