Byl mezi nimi i primátor města František Jura, který měl hned dvě role. Jednak sám převzal z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka v přednáškovém sále Národního domu stříbrnou Janského plaketu a jednak následně předal ocenění dalším dobrovolným dárcům krve.

"Krev jsem začal darovat v 90. letech ještě jako strážník městské policie. Pokud to bude možné, chtěl bych v této činnosti pokračovat i jako primátor. Vím, jak je to důležité a chtěl bych všem, kteří se pro dárcovství krve rozhodnou, poděkovat," uvedl František Jura.

A po které krevní skupině je na prostějovské transfúzní stanici největší poptávka?

"Je to pochopitelně vždy ta, kterou aktuálně potřebujeme na sále. Jinými slovy, každá krevní skupina je pro nás důležitá. Pravda je, že krevní skupiny se záporným Rh faktorem jsou přece jen méně dostupné. Jsme proto vděčni všem dárcům krve a uvítáme i dárce nové," dodala vedoucí lékařka odběrového střediska nemocnice Prostějov Milena Lukešová. (zv)